Mosaisk Upps!

Oplysning om jødernes rolle i samfundet

Arkiv 2005

Afskaffelse af blasfemi-paragraffen
Blasfemiparagraffens afskaffelse huer ikke jøderne, der ønsker forbud mod skrifter som Luthers advarende "Jøderne og deres løgne". Men hvem er bekendt med, at der under den Russiske Revolution var dødsstraf for at citere fra Talmud? Og at det i Danmark i trediverne var forbudt danskere at få kendskab til Talmud? Jøderne holdes uden for kritik og ophøjes til stakkels ofre.

Jøderne arbejder stadigvæk på alle fronter for at stække ytringsfriheden, koste hvad det vil.
At omtale jødernes religion er "antisemitisme", der skal være forbudt. Derfor må blasfemiparagraffen ikke falde, for jødernes ageren på verdensscenen står og falder med disse forbud og indførelse af lovgivning, der skal straffe enhver, der åbent er kritisk overfor jøderne, deres religion, deres kultur og deres stat: Israel - som til gængeld skal have lov til at begå tilsvarende forbrydelser mod menneskeheden som dem, jøderne mener, nazisterne har patent på.

Jøderne ser helst alle, der er kritiske, interneret eller udleveret til stater hvor sådan noget kan straffes, i værste fald bortført til Israel. Love, der muliggør dette, er for nylig vedtaget i jødestaten Israel.

Nu er det blasfemi-paragraffen, der opreklameres af Dr. jur Henning Koch.
Mens de utrolige udsagn fra Talmud holdes uden for diskussionen, angriber man den kristne religion, og især Martin Luthers skrift, der, selv om det er forfattet i en barsk og aggressiv tone, dog indeholder noget af sandheden om "Jøderne og deres Løgne".

Læs Kulturrelativisme, globalisering og jøderne hvor du også finder lidt om Martin Luthers skrift.
Læs også i Talmud hvor den jødiske herrefolksmentalitet er lovfæstet.


Mosaisk Upps forside | Dronten | Kontroversen om Zion | Mosaisk.Com igen | Det såkaldte 'Jødekartotek' | Jødekartoteket