Mosaisk Upps!

Oplysning om jødernes rolle i samfundet

 

 

HORST MAHLER - Seneste offer for zionistiske løgne

 

Horst Mahler's sidste udtalelse


ZGram 5. marts 2009:

Mange af os forstod givetvis aldrig Horst Mahler, en af Tysklands mest fremragende advokater, som af politiske grunde havde forbud mod at praktisere. Vi forstod heller ikke hans besynderlige insisteren på, at vor kamp mod sandhedens fjender, som benytter Holocaust til at slagte vor ånd, kun fuldt ud kunne forstås gennem Hegels filosofi.

Som en praktisk talt enlig stemme på en forladt udpost, stod han som den "sidste soldat", fast besluttet på at ofre sig selv, om dette skulle kræves. Han var ganske frygtløs over for de mægtige kræfter, han var oppe imod, og han var én blandt kun en håndfuld tyskere, som var villige til at gøre sig selv til en rovlysten, tysk, dømmende myndighed ved højt og fast at erklære, at de ikke troede på den Holocaust, som masserne blev tvangsfodret med.

Efter en politisk skueproces i München blev han dømt til seks års fængsel (foreløbig.....) og blev herefter straks arresteret i selve retslokalet.

Nedenfor følger en kort kommentar af Arthur Topham fra the Radical Press, og herefter kommer selve 'Horst Mahlers sidste udtalelse' før han gik i fængsel:

=====

Kære læser af 'Radical Press',

Dette seneste eksempel på 'Veletableret bedrag', (henviser til, at 'holocaust er en veletableret, indlysende sandhed' ifølge tyske domstole, og at man derfor ikke tillades nogen form for bevisførelse imod denne 'veletablerede sandhed') - udført af den zionistiske magt, der nu kontrollerer besættelsesregeringen i Tyskland, er intet mindre end en fornærmelse oven i en modbydelighed!

At dømme et menneske til en så godt som sikker død i en fangekælder, alene for at have benyttet sin gud-givne ret til at give udtryk for sine meninger, er højdepunktet af hykleri, og det klare varemærke for en totalitær stat, der gemmer sig bag en maske af løgne og ensretning.

Tyskland er ved at blive det tydeligste eksempel på, hvad der sker med en nation, når denne regeres fuldstændigt af zionistiske kræfter, på samme måde, som Israel er det tydeligste eksempel på, hvor dybt en nation vil synke i bestræbelsen på at føre den politiske ideologi, der er kendt som zionisme, ud i livet.

Verden må og skal vågne op og se denne løgneforestilling, hvis det skal lykkes os at forhindre de undertrykkende kræfter i at kvæle ethvert håb om, at vi nogensinde kommer til at kunne udtrykke vore tanker og idéer frit.

Udbred dit lys for kærligheden, fred og retfærdighed for alle,

Arthur Topham
Pub/Ed
The Radical Press
Canada's Radical News Network
radicalpress.com
http://www.radicalpress.com
"Digging to the root of the issues since 1998"
-------------------------------------------------------

http://www.radicalpress.com/?p=935 Horst Mahler's Closing Statement

HORST MAHLER - DET SENESTE OFFER FOR ZIONISTISKE LØGNE
______________________________________

"Ord falder ned i uretfædighedens flammehav som regndråber i Helvedes inferno, når jeg forsøger at sætte ord på min bestyrtelse over omfanget af, og hensigten med, denne løgn, der rettes mod menneskeheden" Arthur Topham

Torsdag, den 26. februar, 2009

Fra:
"Völkische Reichsbewegung" info-hm@voelkische-reichsbewegung.org

Horst Mahler's afsluttende indlæg

(Oversat fra tysk til engelsk af J M Damon / fra engelsk til dansk af Knud Eriksen)

I min skueproces ved Münchens Distriktsdomstol II
Sag nr. 2 KLs 11 Js 42142/07

 

Afsluttende erklæring,

Den menneskelige histories store mysterium har omsider nået vor bevidsthed som erkendelser om sandhed.

Guds vandren igennem den verden, han skabte, åbenbarer sig for os som den evige kamp inde i Gud selv, mens han deltager i kampen mod det onde på den side, som vi mennesker forstår som det gode. Gennem os bliver Gud på denne måde absolut ånd der, eftersom den befinder sig uden for moralens grænse, hverken er god eller ond.

Mennesket kan ikke dømme om Gud. Vi kan alene eksistere som Folk. Uden at tilhøre et Folk, kan mennesket ikke eksistere som menneske.

Som Herder har lært os, eksisterer nationer som guddommelige tanker. De har kun en identitet og en betydning for så vidt som de kan skelnes fra hinanden.

Et orkester, som kun bestod af violiner, ville snart kede publikum. Ethvert Folk er en særskilt guddomelig tanke, eller guddommeligt begreb, og det har en pligt til at bevare sig selv som sådan, gennem alle forandringer og vanskeligheder.

Det er jødedommens skæbne at eksistere som benægtelsens ånd, som en nation spredt imellem andre nationer. Uden denne benægtelsens ånd kunne Gud ikke vide, hvad han selv var, og ej heller, hvad han har i sinde at blive. Fordi Zion eksisterer som benægtelsens ånd, er den hadet og skyet, og har altid været hadet og skyet, af samtlige nationer. (Jesajas' Bog, kap. 60, vers 14 og 15)

I vor (kristne) tidsalder, er Zion imidlertid blevet forløst af nationerne, igennem deres anerkendelse af jødedommen som "benægtelsen af nationernes liv" (Martin Buber.)

Zions forløsning begyndte med Jesu ord:

I (Zions ledere) har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad der lyster jeres fader. Han har været en morder fra første færd, og han står ikke i sandheden; thi der er ikke sandhed i ham.

Når han taler løgn, taler han af sit eget; thi han er en løgner, ja, løgnens fader.

Men mig tror I ikke, fordi jeg siger sandheden.
(Johannesevangeliet 8:44-46)

Som tjenere for Treenighedens Gud etablerede jøderne Mammons Kejserrige, som en udfordring og en advarsel til jordens nationer. Mammons Kejserrige er imidlertid nu ved at nå sin afslutning. Det har løgnen om jødisk "gaskammer-folkemord" at takke for såvel sin herskerstatus som sit fald. Gaskamrene, eller "Auschwitz-løgnen", var i sandhed den største løgn i menneskehedens historie.

Nu, da den verdensomspændende pengesvindel har kulmineret og er blevet afsløret, spørger verden sig selv: "Hvordan kunne sådan en svindel opstå?" Den opstod på grund af internationale vrangforestillinger om jødedommens rolle og sande natur, og i særdeleshed om jødiske plutokrater. Disse vrangforestilllinger er nu forsvundet sammen med kulisserne til morderiske gaskamre, der anvendte Zyklon B insektgift i Auschwitz-koncentrationslejren. Auschwitz-løgnen har omsider løbet linen ud og sandheden har triumferet.

Israels mægtige beskytter, Amerikas Forenede Stater, går i opløsning for vore øjne, alt imens "Holocaust"-kulten æder sig selv i en rottelignende vildskab, gennem at forfølge de, der vover at afsløre den. Hvis der fandtes virkelig empirisk, kemisk, eller dokumentbaseret bevis for den enestående forbrydelse, som de jødisk-ejede medier kalder "Holocaust", ville de ganske afgjort have fremvist det for længe siden, og dette ville have sat dem i stand til at uskadeliggøre deres skeptikere med latterliggørelse. Men der findes intet sådant bevis, eftersom intet gaskammer-folkemord fandt sted.

Det påhviler venner af vort Folk at give den jødiske "Holocaust"-kult dødsstødet, og det kan kun ske gennem selvopofrelse. Indtil nu er vi blevet narret af de jødiske medier til at modsætte os det påtvungne "Holocaust"-dogme under ytringsfrihedens banner. Fra nu af er vi, imidlertid, ikke længere begrænset til at kæmpe for menenskerettigheder under dette banner. Nu er der mere på spil end retten til at udtrykke meninger. Selve vor fortsatte eksistens, som en tysk nation, er på spil, selve vort Folks overlevelse.

Skyldfølelse dræber den mennskelige sjæl, som menneskeheden har vidst det siden den jødiske videnskabsmand, Sigmund Freuds, opdagelser. Paragraf 130, stk. 3 i straffeloven er mere end blot en "mundkurv" - Det er et våben til at dræbe vort Folk åndeligt, og det bliver brugt uophørligt i angreb mod vor eksistens som nation. Paragraf 130, stk. 3 er ulovlig under international ret. Vi er nødt til at forsvare os imod den - og ikke kun for vor egen skyld. Det Tyske Folk er nationernes lys. Vi har en Gud-given pligt til at holde det i live og lade det stråle.

Tyskere må forstå, at verdensjødedommen nu, i gammel talmudisk ånd, angriber vor ret til at forsvare os selv og bevare vort Folk, med livstidsstraffe! Sådan drastisk afstraffelse er en god målestok for deres desperation. Den er blevet nødvendig, fordi tyskere med en sund karakter i behold ikke længere kan lade være med at sige sandheden og kalde Auschwitz-løgnen ved sit rette navn.

Enhver, som anerkender retten til, og nødvendigheden af, at forsvare sig selv, har pligt til at modsætte sig det jødiske folkemord på den tyske sjæl. Måden at gøre dette på, er at sige sandheden.

I vore dage vil den tysker, der ikke makker ret og lystrer jøderne, blive trukket i retten uden nåde og blive frataget sin frihed, så han kommer til at tilbringe sit liv bag tremmer. Jeg er dømt for at have afsløret talmudisk modbydelighed, gennem vedvarende at kalde Auschwitz-løgnen ved sit rette navn og gennem at konfrontere den med sandheden. Jeg har gjort dette i mange år nu, lige siden jeg svor en hellig ed til mit Folk om aldrig at ville vige en tomme i kampen mod "Holocaust"-kulten.

I en alder af 73 kan jeg forvente at tilbringe resten af mit liv underlagt ordrerne fra de fremmede interesser, der dominerer vort fædreland. Jeg har allerede fået 21 måneders straf. Yderligere 57 måneder bliver krævet af fremmedhåndlangerne ved Potsdams Distriktsdomstol og 72 måneder af dem i München. For en 73-årig mand er en dom på tolv et halvt år ensbetydende med en livstidsdom.

Quod erat demonstrandum! [Dette er, hvad der skulle bevises.]

Jeg spørger mine tyske folkefæller: vil i vansmægte i al evighed?
Kast Jakobs åg af jer!
Vi har det mægtigste våben af alle: Sandheden.
Vi bliver nødt til at bruge det!

Horst Mahler
München, 25.februar 2009

Engelsk udgave

Mere information om emnet for denne artikel:
http://en.wikipedia.org/wiki/Horst_Mahler
Horst Mahler: I anledning af Auschwitzdag
Auschwitzdagen
Horst Mahler som forsvarer for Sylvia Stolz - og yderligere om Mahler
Horst Mahler: Final Solution of The Jewish Question

Mosaisk Upps forside | Dronten | Kontroversen om Zion | Mosaisk.Com igen | Det såkaldte 'Jødekartotek' | Jødekartoteket'