Mosaisk Upps!

Oplysning om jødernes rolle i samfundet

 

 

 

Tankeforbryder ud efter 7 år!

 

Zundel out of prison

Zionists persecute Zundel

Endelig kom Ernst Zündel ud. Syv år stjal zionisterne af hans liv. Manden har været offer for det mest utrolige justitsmord i nyere tid. Han er en fredelig intellektuel, som alene har brugt sin ytringsfrihed, som denne er garanteret i USA, hvor han boede, da han blev arresteret for 7 år siden. Derefter blev han overført til et fængsel i Canada, hvor han havde boet før han giftede sig med den amerikanske statsborger, Ingrid Rimland Zündel og flyttede sammen med hende, hvor hun boede i Tennessee. Endelig blev han overført til et fængsel i Tyskland, hvor han blev straffet med - yderligere - fem års fængsel for holocaustbenægtelse!

Denne skalten og valten med menneskers liv - med udleveringer til alverdens brutale retsvæsener, og til lande, som anvender dødsstraf eller træder ytringsfriheden groft under fode, er blevet nutidens internationale juridiske galehus. Det er interessant, at pressen ikke har interesseret sig synderligt for denne uhyrlige behandling af Ernst Zündel, og naturligvis heller intet har gjort for at få standset uretfærdigheden mod ham, i disse syv år af hans liv. Han er en ældre mand i dag, og alle der har tiet, hvor de kunne og burde have talt, er medskyldige i denne psykiske tortur af et modigt og ærligt menneske - og hans hustru - hvilken ynk!

Han har kæmpet for din og min frihed. Skulle dette virkelig være hans belønning. Hvornår bliver denne modbydelige retstilstand for meget for os?

Det er interessant, at pressen har intereseret sig til overflod for udleveringen af Camilla Broe, til USA. Hun var sigtet for MEGET GROV NARKOKRIMINALITET, en kriminalitet, der har ødelagt livet for millioner af stofmisbrugere. Kun en mærkelig FORÆLDELSE reddede hende. Medierne har fyldt skærme og papirer med den uretfærdige behandling af den enlige mor. Ecstasy-smugling har i øvrigt i mange år været et nærmest fuldstændigt jødisk monopol. (bortset fra disse betragtninger mener jeg også, at det var modbydeligt - og lusket - af Danmark, dvs. især daværende justitsminister, Lene Espersen og daværende chef for Nordsjællands politi, Johan Reimann, at arbejde for at udlevere en dansk statsborger, i stedet for at beskytte hende, som dansk statsborger. Men de er begge meget ivrige efter at bakke op om den zionistisk ønskede retstilstand).

Derimod hørte man så godt som intet fra medierne omkring den næsten samtidige, og helt uforståelige, udlevering af to unge, til Tyskland, hvor de stod til fem års fængsel, blot for at have brugt den ytringsfrihed, som hele Vesten bekender sig til, og som også er garanteret af FNs Menneskeretserklæring og Den Europæiske Menneskeretserklæring. De havde intet kriminelt gjort efter almindelig retsbevidsthed. De havde muligvis overtrådt den danske juridiske perversitet, Straffelovens § 266b, "racismeparagraffen", men de ville kun få en lille bitte straf herfor i Danmark, der dog i realiteten har bevaret en god portion sund fornuft i anvendelsen af denne retsregel. Tyskland, som man uden ringeste samvittighedsnag udleverer de to unge til, giver ganske enkelt fem års fængsel for det samme. Hvor blev disse unge menneskers menneskerettigheder af? Hvor blev pressens interesse eller beskyttelse af?

Hvad er der sket med dem? Hvor bliver den frihedselskende danske - og verdens - presse mon af? Hvad bliver der gjort for at få de mange andre tankeforbrydere ud af Europas fangekældre?

Dette er tilbage til den 'mørke middelalder'!

Dette er juridisk sindsyge! Eller bare: sindssyge!

Dette er en hån mod ytringsfriheden og alt ædelt, som vore forfædre kæmpede for!

Dette er det ny Sovjet i Eruropa!

Dette er fremtiden for alle os, der vil leve et frit liv, hvor vi siger, hvad vi vil!

Hvad vil DU gøre?

Knud Eriksen, 2. marts 2010

Læs mere om Ernst Zündel, udleveringsdillen og afstraffelse af holocaust-'benægtere' her:
Zündel endelig fri - Balder
Europas juridiske galehus
Dronten om Zundel
Jew Jersey - Israels 2 main incomes: Arms dealing and drug smuggling
Ecstasy og spioner - Zionister på førstepladsen

Mosaisk Upps forside | Dronten | Kontroversen om Zion | Mosaisk.Com igen | Det såkaldte 'Jødekartotek' | Jødekartoteket'