Mosaisk Upps!

Oplysning om jødernes rolle i samfundet

 

 

 

Hvid etnocentrisme som psykopati:

Anders Breivik og Emma West

 

brevik_450

Emma_West_1


af professor Kevin MacDonald

Et hovedtema i Culture of Critique er, at flere jødisk-dominerede bevægelser udviklede teorier i hvilke hvides (og kun hvides) etnocentrisme var tegn på psykiatrisk forstyrrelse. Dette gjaldt ikke kun Frankfurterskolen, der måske var den værste, men også Richard Hofstadters diagnose, "statusangst" for hvide, som er bekymrede over at blive fordrevet og Erich Fromms analyse af "sado-masochistiske reaktionsmønstre" (se her s. 195ff). Alle disse bevægelser blev hjulpet frem af psykoanalysen, der var et uendelig fleksibelt redskab for anti-videnskab, og som kunne fremskaffe et hvilket som helst resultat.

Vi ser nu en tendens til, at der stilles psykiatriske diagnoser for hvide, som er vrede over den massive invasion af ikke-hvide, der ødelægger de traditionelle kulturer og truer de traditionelle befolkningers status i hvide lande. Anders Breivik har for nylig fået stillet diagnosen paranoid skizofreni for sin gåen amok, hovedsagelig imod unge aktivister og børn af den venstreorienterede norske elite, som han anså for ansvarlige for indvandringsangrebet imod Norge. Dette til trods for, at hans handling var vel planlagt og til trods for, at hans manifesto viser, at han er ganske intelligent og meget belæst angående den igangværende katastrofe, som  den muhammedanske invasion i Europa er. Jeg beskrev ham som "en seriøs politisk tænker med megen indsigt og gode, praktiske idéer om strategi (d.v.s. udvikling af kulturkonservative medier, at få kontrol over NGO'er og at udvikle ungdomsorganisationer, som kan konfrontere de marxistiske gadebander)."

Hans skrifter er helt sikkert ikke en psykotisk persons ukontrollerede fantasterier, der er helt ude af kontakt med virkeligheden. Der vil faktisk også komme en undersøgelse i det norske folketing, fordi i det mindste nogle af dets medlemmer udtrykker bekymring over, at diagnosen ikke er i overensstemmelse med niveauet i planlægningen. Dr. Tarjei Rygnestad, lederen af panelet, som skal godkende afgørelsen før den kan blive officiel, udtalte i juli, at "det var usandsynligt, at en virkelig skizofren person ville have været i stand til at planlægge et angreb så omhyggeligt og roligt, som Breivik havde gjort det."

Når dette er sagt, skal det også siges, at Breiviks handlinger var ekstreme, så at overveje en psykiatrisk diagnose er helt sikkert rimeligt. (Generelt er psykiatriske forstyrrelser overdrivelser af normale træk.) Jeg gætter på, at Breiviks handlinger peger i retning af, at hans rationelle vurdering af situationen og hans vrede  mod eliterne, som styrer Norge, fuldstændigt overskyggede normal, menneskelig empati. At myrde unge mennesker og børn af ens egen etniske gruppe fordrer et højt niveau af følelseskold ligegyldighed over for ofrene og en ekstraordinær tillid til egne idéer. Ekstraordinær selvtillid findes i psykologiske tilstande, som nærmer sig mani og hypomani - tilstande, som karakteriseres ved intens energi, fokuseret arbejde på opgaver og følelse af storhed og selvtillid - den psykiatriske rapport nævnte Breiviks "storhedsvanvid". Breivik tror stadig på sine handlingers moralske grundlag, han så sine ofre i øjnene i retten for nylig og erklærede: "Jeg er militær leder i den norske modstandsbevægelse og Tempelherrerne i Norge. ... Angående denne rets kompetence anfægter jeg den, for I har fået jeres mandat fra organisationer, som støtter en had- ideologi (og) fordi den støtter multikulturalismen."

Sådanne mennesker lider helt sikkert af kognitive forstyrrelser, men de er langt mere rodfæstede i virkeligheden end paranoidt skizofrene. Enhver medfølelse, han måtte have haft med sine ofre blev overskygget af hans afsky for og had til det, som skete med hans folk. Så han er bestemt ikke sociopat. Ny forskning i oxytin viser, at det gør folk mere empatiske og kærlige, men kun over for deres egen gruppe. Så Breivik kan godt have været meget social og haft evnen til nære forhold (ikke tendens til sociopati), men også have været meget fjendtligt indstillet over for andre grupper - mest muslimer, som han mente invaderede hans land.

Som tilhænger af læren om den nordiske race, var Breivik opmærksom på den evolutionære katastrofe, som truer hans folk. Det eneste spørgsmål er, om det er effektivt til at fremme sagen eller, hvilket synes sandsynligt, om det vil ende med at være uproduktivt eller kontraproduktivt. Som jeg før har argumenteret for (med en del kontroverser), er den nuværende situation virkelig en krise i vestlig moralsk universalisme. Når man skal vælge mellem principper eller sit eget folk, så er det logiske, men vanskelige, valg at stille sig på sit eget folks side.

Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at diagnosen paranoid skizofreni har til formål at gøre Breiviks handling kontraproduktiv ved at sætte den ind i sammenhængen "hvid etnocentisme er patologisk".

Et andet eksempel forekom for nylig i England, hvor en kvinde, Emma West, er blevet anklaget for "racebetinget chikane" og indstillet til en psykiatrisk vurdering efter hendes, med skældsord krydrede, udbrud  imod indvandrere i et overfyldt tog, som kom på internettet (næsten 12 millioner besøgende da jeg så den sidst, siden nedlagt men kopier kommet på, kbe.). Hun blev også sat under politibeskyttelse på grund af trusler.

En seer reagerer sådan: "Englands historie er på sølle 2000 år... Kinesere, indere og egyptere er over 5000 år gamle. Så, ja, I gav jer til at plyndre den halve verden, men vi skal nok få skovlen under jer skiderikker og føre "etnisk krig" imod jer nu.”

Tydeligvis er kvinden skruptosset, når hun bekymrer sig om de indfødte englænderes fremtid. Hadet er til at tage og føle på.

Men nogle hvide er ganske velformulerede i deres forsvar for kvinden:

"Det harmer mig meget at se, hvor let det er for folk fra Mellemøsten at komme her og slå sig ned, selv om de hader os. I den sidste ende er det det britiske etablerede systems skyld...”

Gør fortiden nutidens briter skyldige? Nej, du er anti-hvid. Kun Vesteuropa har denne forfærdelige masseindvandring i dag. Vi lader folk komme ind, som ikke kan styre deres egne lande ordentligt. Og derved lægger vi problemer på vore børn. Tænk over det, det bliver dem, der kommer til at leve med det.

Afrika for afrikanere.

Asien for asiater.

Europa for alle ... Det er idéen, ikke sandt?"

Det er et slående argument. Den nemmeste måde at få pointen igennem til hvide.

Men en vigtigere pointe er, at det, at stille psykiatriske diagnoser for folk, som ser en frygtelig fremtid for hvide i det multikulturelle Vesten, omgivet at mennesker, som hader dem og som bærer dybe historiske nag, er endnu et aspekt af elitens krig imod hvide. Det er derfor den nye rapport om populistiske holdninger i Europa er så opmuntrende: Folk med disse holdninger er overhovedet ikke sådan, som medierne fremstiller dem og som disse nye tilfælde, hvor psykiatri bruges til at opretholde status quo.

Brugen af psykiatri til at opretholde status quo var typisk for USSR. Den kendsgerning, at vi nu ser det i Vesten er endnu et tegn på, at Vesten er ved at blive en (multikulturel) politistat.

Kilde

Se også her, her og seneste her og her og her


Breiviks sidste forsvarstale som lagt på nettet:

Transkription dansk tekst

Full text of Breiviks last court statements english text

 

 og mit interview med professor MacDonald fra maj 2011 og
hans foredrag fra samme anledning, et seminar 'Kampen mod kulturen'

Jeg mindes i øvrigt, fra 1986 og 1994, sagen om Lars-Erik Allin, der afslørede, at Mossad længe havde telefonaflyttet ombudsmand Gammeltoft-Hansen (hvilket blev bekræftet af ex-Mossad agent Victor Ostrovsky). Allin blev erklæret sindslidende og afskediget fra sin stlling ved universitetet. Har aldrig hørt om ham siden. En psykiater Kretz havde erklæret ham sindssyg, husker jeg, og en nyhedsoplæser Kretz fortalte om det i TV. (læs bl.a. mere her, her, her, her og her, under overskriften 'Mord pletter Israels historie')

Mosaisk Upps forside | Dronten | Kontroversen om Zion | Mosaisk.Com igen | Det såkaldte 'Jødekartotek' | Jødekartoteket'