Mosaisk Upps!

Oplysning om jødernes rolle i samfundet

 

 

Vor uetiske finansielle élite

af Professor Kevin MacDonald

 

Goldman Sachs

Kevin MacDonald: At skrive om jødisk engagement i den fremadskridende finansielle katastrofe er ikke noget, jeg er glad for. Det er ikke rigtig min kop te, fordi finansielle spørgsmål ikke er mit ekspertiseområde. Men jeg mener, at sagen bør diskuteres på The Occidental Observer (TOO).

Da nedsmeltningen begyndte, var internettet fuldt af vrede bemærkninger, der gav jøder skylden, til ADL’s store fortrydelse. Det skyldes, at det er almindeligt kendt, at jøder er voldsomt overrepræsenteret blandt Wall Streets ledere. I 1990’erne bemærkede Benjamin Ginsberg, at 50 % af Wall Streets ledere var jødiske, og der er uden tvivl mindst lige så mange nu.

Som Kevin Philips har påpeget, har den økonomiske ekspansion siden 1990’erne ikke gavnet middelklassen; den har snarere gavnet den finansielle elite. Finansielle serviceydelser og komplekse finansielle produkter har optaget en stadig større procentdel af den amerikanske økonomi, mens fremstilling af varer er blevet en stadig mindre del, indtil deres relative andel af den amerikanske økonomi er blevet vendt om.

Og hele pyramiden er som et korthus. Philips skriver:

Min opsummering er, at amerikansk finansiel kapitalisme i en afgørende periode i nationens historie lidt vel flot kastede sig ud i et mangesidet lotterispil: for det første ved at finansialisere en hidtil mere forskelligartet amerikansk økonomi; for det andet ved at bruge store mængder gæld og indflydelse til at gennemføre dette; for det tredje ved at følge en børsboble op med en endnu større ejendoms- gælds- og kredit- boble; for det fjerde ved omtrentligt at fordoble amerikansk kreditmarkedsgæld mellem 1987 og 2007, i en grad af overdrivelse, som efter al historisk erfaring vil falde sammen; og for det femte at fuldbyrde disse begivenheder med et blandet fyrværkeri af uærlighed, inkompetence og enorm forsømmelse.

I de fleste menneskers bevidsthed er det firma, som mest forbindes med jødisk finansiel magt Goldman Sachs (GS). Lige siden den økonomiske nedsmeltning, har GS forsvaret sig (f.eks. her) imod en lavine af anklager, der ikke kun drejer sig om økonomiske utilbørligheder, med også om dets forbindelse til regeringen (f.eks. Matt Taibbi (samt her) og en række artikler i New York Times, f.eks. her.)

Et dokument, der var lagt frem i Kongressen af repræsentant Darryl Issa (R-CA), og som er beskrevet i en artikel på Bloomberg.com tyder stærkt på korruption i toppen af den finansielle profession. GS tegnede sig for $17.2 milliarder af de $62.1 milliarder i sideordnet gæld (CDO’s) som var forsikret af AIG – mere end noget andet firma. En iagttager bemærker: ”For mig lyder det lidt som at sælge en bil med dårlige bremser og så købe en forsikring til køberen af bilen.”

Endnu værre, ifølge artiklen, var det, at de vidste, at bremserne var dårlige. De, der arrangerede de såkladte CDO'er (se ovenfor), erstattede dem med bundter af pantebreve, som de vidste, der ikke var dækning for. Uetisk adfærd er stærkt antydet. En iagttager bemærker, at bankerne burde forklare, hvordan de bar sig ad med at købe beskyttelse fra AIG, for det meste med værdipapirer, der faldt så brat i værdi. ”Hvis disse banker havde indsigt i de underliggende lån, fordi de havde forbindelse med banker, låntagere, givere og andre involverede, så er det uetisk som det allermindste.”

GS fik $14 milliarder af regeringen, da AIG blev hjulpet ud af vanskelighederne; New York Times meddelte også, at GS fik mange flere penge fra AIG som et resultat af en tidligere aftale med Societe Generale, en fransk bank, som også fik økonomisk hjælp fra den amerikanske regering. Endelig sørgede New York Fed for at dysse sagen ned, så oplysninger ikke kom ud tidligere.

Artiklen gør det klart, at der stadig er mange ukendte enkeltheder vedrørende disse transaktioner.

David Brooks bemærkede i New York Times,

For halvtreds år siden var finansverdenen domineret af folk med gode forbindelser og blåt blod, som 'drak' frokost og spillede golf om eftermiddagen. Nu rekrutterer finansielle firmaer fra blomsten af Ivy League. I 2007 gik 47 procent af folk uddannet på Harvard ind i finansverdenen eller rådgivning. Men kan man sige, at banker klarer sig bedre end for halvtreds år siden?

Det gør de helt klart ikke. Opkomsten af en jødisk élite i USA er problematisk af mange grunde – tydeligst fordi den jødiske élite stadig er motiveret af etnisk paranoia og fjendtlighed over for vestlige kulturelle traditioner, især kristendommen. Den finansielle élites adfærd i tilfælde af en økonomisk nedsmeltning er ikke noget, man ville forvente at se i et sundt samfund. Mange detaljer er stadig ukendte, så det er svært at få et klart billede af, hvordan enkelte jøder og det jødiske netværk har bidraget til nedsmeltningen. (Efter alt at dømme (f.eks. her) har Robert Rubin, Larry Summers og Alan Greenspan været medvirkende til at afskaffe reguleringer på arbejdsmarkedet, som ville have forebygget nedsmeltningen.) Meget tyder på, at Goldman Sachs stod i centrum for nedsmeltningen og at den rolle, jøder har spillet, er vigtig. GS har ikke kommenteret på Issas dokument eller Bloombergs artikel.

Ikke desto mindre er der på nuværende tidspunkt tydelige tegn på, at den finansielle élite opførte sig mere som et organiseret forbrydersyndikat end som en élite med ansvarsfølelse over for deres medborgere, eller hengivenhed for samfundets overlevelse på længere sigt. Mens organiseret forbrydelse kommer fra samfundets lavere lag, opstod nedsmeltningen helt i toppen af samfundet – Ivy League, som Brooks nævner, de rige finans- og investeringsfirmaer, de nære forbindelser til regeringen, som gjorde støtteaktionerne mulige og forhindrede en undersøgelse, mens det stod på. Det virker meget tvivlsomt, at alt dette ville være sket med den tidligere élite – folk, som Brooks foragteligt beskriver som ”folk med blåt blod og gode forbindelser, som drak frokost og spillede golf om eftermiddagen.”

Philips slutter af med et citat fra den britiske koloniminister, Joseph Chamberlain, som til en forsamling af sit lands finansielle élite i 1904 sagde:

I er ganske vist verdens clearinghouse, men er I helt uden bekymring for jeres høje positioners varighed? … Bankvirksomhed skaber ikke vor velstand, men er skabt af den. Det er ikke årsagen til vor velstand, men det er konsekvensen af vor velstand.

Det er på nuværende tidspunkt problemet. USA har ofret skabelsen af velstand til fordel for finansielle eventyr, og det har utvivlsomt resulteret i enorme økonomiske gevinster for nogle få enkeltpersoner i toppen. Men det er svært at se, hvordan de fleste af os skal kunne drage fordel af denne transformation i det lange løb. Et samfund uden en sund, ansvarlig élite er dømt til undergang.

Læs også:
'Jøder og penge' af Edmund Conelly

'Mere om vor uetiske finansielle élite' af Prof. Kevin MacDonald
'Har jødisk finansiel dårlig opførsel noget at gøre med det at være jøde?' af Prof. Kevin MacDonald
Vampyrblæksprutten - The Vampire Squid (artikel i Rolling Stones tidsskriftet)
Goldman Sachs - En farlig forbindelse? (Video på DR TV indtil 26.2.2014)
Professor L.V.Birck om jøderne (1927)

kilde:

Mosaisk Upps forside | Dronten | Kontroversen om Zion | Mosaisk.Com igen | Det såkaldte 'Jødekartotek' | Jødekartoteket'