Mosaisk Upps!

Oplysning om jødernes rolle i samfundet

 

 

 

 

 

 

 

Putin er ved at besejre mere end ISIS i Syrien

 

af William F. Engdahl

15.oktober 2015

Putin-Syrien- ISIS

 


For lidt over et årstid siden, i juli 2014, var Vladimir Putin genstand for megen opmærksomhed i Europa og Nordamerika og stod, uden nogen som helst beviser, anklaget for at skyde et ubevæbnet, civilt malaysisk fly ned over det østlige Ukraine. Man mente, at russerne forsøgte at genetablere Sovjetunionen ved at gå med til en afstemning for Krims beboere om genforening med Den Russiske Føderation i stedet for Ukraine. Vestlige sanktioner blev smidt efter Rusland af både Washington og EU. Folk talte om en ny kold krig. I dag har billedet forandret sig totalt. Det er Washington, der er i forsvarsposition og er blevet afsløret for de kriminelle handlinger, det har begået i Syrien og overalt i Mellemøsten, inklusive den flygtningekrise, som for nylig har ramt Tyskland og store dele af EU.

Jeg har studeret international politik og økonomi i det meste af mit voksenliv og jeg må sige, at den selvbeherskelse, som Vladimir Putin har udvist over for smagløse personlige angreb fra personer som Hillary Clinton, som sammenlignede Putin med Adolf Hitler, er bemærkelsesværdig. Men der skal mere end selvbeherskelse til at bringe verden væk fra det, som nogen ville kalde begyndelsen til WW III. Dygtig og målrettet handling er essentiel. Der er sket noget helt specielt i de få dage, der er gået, siden præsident Vladimir Putins tale den 28. september til FN's Generalforsamling i New York.

Det, han sagde ...

Det, Putin sagde ved FN's generalforsamling, må man bide mærke i for at sætte det, han og Rusland gjorde i de følgende dage, i perspektiv. Først og fremmest gjorde han det klart, hvad den internationale lovgivning bag De Forenede Nationers pagt går ud på, og at Rusland samvittighedsfuldt overholder denne pagt ved sine handlinger i Syrien. I modsætning til USA, er Rusland formelt blevet bedt om hjælp i denne krig imod terror af den lovlige syriske regering.

Til FN's delegerede og statslederne erklærede Putin,

"De beslutninger, som diskuteres i FN, bliver taget i form af resolutioner eller også bliver de det ikke. Som diplomater siger, de vedtages eller vedtages ikke. En handling, der omgår denne procedure er ulovlig og udgør en tilsidesættelse af FN-pagten og nugældende international lov."

Han fortsatte,

"Vi ved alle, at efter den kolde krig var der i verden kun et center for dominans, og de, som fandt sig selv på toppen af pyramiden, blev fristet til at tro, at når de nu er så magtfulde og specielle, så ved de bedst, hvad der skal gøres og de behøver derfor ikke at regne med FN, som i stedet for at godkende de beslutninger, de ønsker, ofte er i vejen for dem."

Putin fulgte op med en klar besked til Washington og NATO-regeringer om emnet national suverænitet, noget som er i direkte modstrid med de mange, som tror, at Nirvana vil komme fra globalisering og homogenisering af alle til det samme niveau: "Hvad betyder en stats suverænitet, noget som er blevet nævnt af vore kolleger her?" spurgte Putin retorisk. "Det betyder grundlæggende frihed, hvert eneste menneske og hver eneste stat fri til selv at vælge deres fremtid. Det bringer os for øvrigt til emnet, statslige autoriteters såkaldte legitimitet. Man skal ikke lege med ord og manipulere dem. I internional ret, internationale anliggender, skal alle udtryk klart defineres, være gennemskuelige, og fortolkes ens af alle."

Putin tilføjede,

"Vi er alle forskellige, og vi bør respektere det. Nationer skal ikke tvinges til at rette sig efter én og samme udviklingsmodel, som nogen har erklæret for den eneste rigtige. Vi bør alle huske fortidens erfaringer. For eksempel husker vi vor sovjetiske fortid, da Sovjetunionen eksporterede sociale eksperimenter og pressede på for at skabe forandringer i andre lande af ideologiske grunde, og dette førte ofte til tragiske resultater og skabte degradering i stedet for fremskridt."

Disse få ord peger tydeligt på det, som er galt med den internationale orden i dag. Nationer, frem for alt den, som har erklæret sig for den Eneste Supermagt, Den ufejlbarlige Anfører, USA, har arrogant arbejdet for at skabe noget, som kun kan kaldes et globalt, totalitært imperium efter Sovjetunionens fald, det G.H.W. Bush i sin tale til kongressen den 11. september 1991 kaldte en Ny Verdensorden. Jeg er overbevist om, at grænser er vigtige, at respekt for forskellige kulturer og forskellige historiske erfaringer er vigtige i en fredelig verden. Det er lige så sandt for nationer, som for enkeltpersoner. Vi synes at have glemt den enkle kendsgerning under alle de seneste årtiers krige. Vladimir Putin husker os på det.

Så går den russiske præsident videre til sagens kerne. Han blotlægger Obama-regeringens virkelige aktiviteter i Syrien og Mellemøsten, nemlig at bevæbne og uddanne "moderate" islamistiske terrorister til at angribe Washingtons sorte får, Syriens lovligt valgte og for nylig genvalgte præsident, Bashar al Assad.

Putin erklærer, "i stedet for at lære af andres fejltagelser, foretrækker nogen at gentage dem og at fortsætte med at eksportere revolutioner, nu er det bare "demokratiske" revolutioner. Se bare på situationen i Mellemøsten og Nordafrika ... problemer har hobet sig op længe i dette område og folk dér ønskede forandring. Men hvad har været det faktiske resultat? I stedet for reformer har aggressiv indblanding ødelagt regeringernes institutioner og de lokale livsformer. I stedet for demokrati og fremskridt er der nu vold, fattigdom, sociale katastrofer og fuldstændig respektløshed for menneskerettigheder, endog retten til livet."

Så kommer en bemærkning henvendt til Washington og dets NGO Farve-revolutioner, også kaldt Det arabiske forår. Putin spørger spidst, "Jeg må spørge dem, som har skabt denne situation: forstår I nu i det mindste, hvad I har gjort?"

Uden at sige det direkte, peger Putin på USA's og NATO's rolle ved at skabe ISIS, og påpeger præcist den ejendommelighed, at det sofistikerede nye finansministerium i USA har gennemført økonomiske sanktioner imod terrororganisationer, men fuldstændig har ignoreret ISIS's økonomiske kilder, deres salg af olie, som er fremmet af den tyrkiske præsidents egen familie, for bare at nævne en enkelt ting. Den russiske præsident udtalte, "... Den islamiske Stat kom ikke af ingenting. Den blev oprindelig udviklet som et våben imod uønskede sekulære regimer. Efter at have etableret kontrol over Syrien og Irak, ekspanderer Islamisk Stat nu aggressivt ind i andre områder. Den søger at dominere den muhammedanske verden og mere til ... Situationen er ekstremt farlig. Under disse omstændigheder er det hyklerisk og uansvarligt at komme med erklæringer om terrortruslen og samtidig vende det blinde øje til de kanaler, som anvendes til at finansiere og støtte terrorister, inklusive indtægter fra narkohandel, ulovlig oliehandel og våbenhandel.

Og hvad Putin gør

I de seneste uger har Rusland fuldstændig udmanøvreret Obama-regeringens diabolske dagsordener, og de er diabolske, ikke bare i Syrien, men også i hele Mellemøsten og nu i EU, hvor der er blevet sluppet en syndflod af flygtninge løs. Han inviterede åbent Obama til at være med til at besejre ISIS ved deres møde i New York den 30. september. Obama insisterede stædigt på, at Assad først skulle gå af, selv om Christine Wormuth, Pentagons statssekretær og den ansvarlige for krigen i Syrien, bekræftede Ruslands oplysninger om Assads vigtige rolle i dag for at besejre ISIS. Hun fortalte USA's Senat, at Assad's militær "stadig har betydelig styrke," og tilføjede, "det er stadig den stærkeste militærmagt på landjorden. Vurderingen på nuværende tidspunkt er, at regimet ikke er i overhængende fare for at falde."

Nu kommer der så protesthyl fra de neokonservative krigshøge, såsom senator John McCain, som altid er parat til krig, og som er formand for NGO'en International Republican Institute der gennem den USA-støttede NGO, National Endowement for Democracy, eksporterer demokratisk revolution. Eller vi hører slatne protester fra præsident Obama. Det er fordi Washington finder sig selv udsat for rampelyset fra verdens granskning, fordi de støtter terrorister i Syrien imod en lovligt valgt statsleder og regering. USA's krigshøge anklager Rusland for at angribe "den moderate modstand" eller civile.

Kejserens Nye Klæder

Ruslands Putin spiller nok så elegant, endog graciøst, rollen som den lille dreng i H.C. Andersens klassiske eventyr fra 1837, Kejserens Nye Klæder. Drengen står sammen med sin mor blandt tusinder af andre landsbyboere i mængden neden for balkonen på den forfængelige kejsers palads, hvor den forvirrede kejser spankulerer nøgen rundt i den tro, at han har et sæt pragtfuldt nyt tøj på. Alle de spytslikkende undersåtter, der lader som om hans tøj er pragtfuldt, forfærdes, da drengen råber, "Mor, se, kejseren har ikke noget tøj på!"

Hvad mener jeg med det? I de første fire dages præcisionsbombning af udvalgte byer i Syrien lykkedes det avancerede russiske kampfly, der affyrede luft-til-jord laserstyrede missiler, som kan ramme mål med en præcision på mindre end to meter, at ødelægge vigtige ISIS kommandocentraler, ammunitionsdepoter og vital infrastruktur. Ifølge det russiske forsvarsministeriums officielle rapporter med fotografier angreb Su-34-bombefly en ISIS specialtræningslejr og et ammunitionsdepot nær Al-Tabqa i Ar-Raqqah provinsen "en vigtig ISIS post, som var blevet erobret i august 2014 efter heftige kampe. "Som et resultat af, at ammunitionsdepotet eksploderede, blev terroristernes træningslejr fuldstændig ødelagt," erklærede talsmanden for det russiske forsvarsministerium. Russiske Su-25 jetfly har også angrebet Islamisk Stats træningslejr i det syriske Idlib og ødelagt et anlæg til produktion af selvmordsbælter.

Moskva udtaler, at dets luftvåben har "angrebet tre ammunitions-, brændstof- og våbenlagre tilhørende de ulovlige væbnede grupper. KAB-500 luftbomber sprængte ammunitionen og våbnene i luften," og de brugte BETAB-500 betongennemtrængende bomber til at ødelægge fire kommandoposter tilhørende de væbnede ISIS-grupper. Faciliteterne med terrorister er fuldstændig ødelagt," tilføjede Moskvas talsmand. Ruslands luftvåben gennemførte 20 flyveture og gennemførte 10 luftbombardementer mod faciliteter tilhørende Islamisk Stat (ISIL) terrorist grupper inden for de seneste 24 timer. Så meddelte Moskva, at de også havde ramt andre terrorgruppers poster, såsom Al-Qaeda-gruppen, Al-Nusra Front. Dette er de såkaldte "moderate", som McCain og Washingtons krigshøge græder over. Washington har skabt det, de kalder de "nye" syriske styrker (NSF), som de hævder, består af "moderate" terrorister, eufemistisk kaldet "oprørere". Man kan forestille sig, hvordan rekrutteringen foregår: CIA manden, der rekrutterer: "Mohammed, er du moderat islamist? Ih, ja, kære CIA-træner. Tag mig, træn mig og giv mig våben, så jeg kan kæmpe imod den onde diktator Assad og imod ISIS. Jeg er på din side. Du kan stole på mig... "

Sidst i september forlød det, at major Anas Obaid også kendt som Abu Zayd efter, at han havde gennemført sin CIA-uddannelse i Tyrkiet, deserterede fra trænings- og bevæbningsprogrammet for at slutte sig til Jabhat al-Nusra (Al Qaeda i Syrien) lige så snart han kom ind i Syrien. Utroligt nok indrømmer USA-kilder, at Washington ikke sporer eller udøver kommando-og-kontrol over sine jihadi befuldmægtigede, når først de er kommet ind i Syrien. At Abu Zayd deserterede efter at være blevet uddannet i avanceret krigsførelse af USA er typisk. Andre medlemmer af De nye syriske Styrker gav direkte alle deres våben til Nusra, da de kom ind på syrisk territorium ved byen Atareb i slutningen af september.

Disse seneste "moderate" desertører, som slutter sig til Al Qaedas Al-Nusra Front partnere i Syrien, kommer mindre end to uger efter, at general Lloyd Austin III, leder af USA's "krig mod ISIS", indrømmede under en høring i Senatet om Syrien, at USA's militærprogram havde haft til formål at producere 5.400 uddannede krigere om året, men det havde indtil videre kun resulteret i "fire eller fem", som stadig var aktive. Resten havde alle sluttet sig til ISIS eller Al Qaedas Al Nusra Front, den USA-støttede "moderate opposition" til ISIS.

Det, den sukcesrige russiske præsisionsbombning har gjort, er at afsløre Kejserens Nye Klæder i al sin hæslige nøgenhed. I mere end et år har Obama-regeringen påstået, at man har dedikeret verdens mest frygtindgydende luftstyrker til at ødelægge ISIS, som er blevet beskrevet som "en flok lurvede militante, der render rundt i ørkenen i kondisko."

Mærkeligt nok har ISIS indtil i sidste uge bare udvidet sit netværk af magt i Syrien og Irak under USA's bombninger. Nu har det russiske militær i løbet af 72 timer med kun 60 bombninger på 72 timer ramt mere end 50 ISIS-mål og har bragt ISIS-krigere i det, som talsmanden for det russiske forsvarsministerium beskriver som en tilstand af "panik", hvor mere end 600 er deserteret. Og ifølge Moskva er krigen kun lige ved at begynde og forventes at vare tre til fire måneder, siger han.

Obama-regeringen har uddannet terrorister fra Al Qaeda/Al Nusra for at bekæmpe ISIS på samme måde, som den vanærede general David Petraeus gjorde i Irak og Afghanistan, sammen med Obama's særlige ISIS-koordinator, general John Allen, som lige er trådt tilbage. De "moderate" terrorister, som USA uddannede, blev gjort parate til, og det står nu klart for hele verden, at bekæmpe Assad og bane vejen for, at Muslim Brotherhood kunne overtage Syrien og hvis det var lykkedes, ville det have styrtet verden ud i mørket.

Nu, hvor sandheden er kommet frem, afsløret ved en håndfuld russiske kampflys bemærkelsesværdige sukces på fire dage imod ISIS, hvor de har udrettet mere end USA's "anti-ISIS koalition" klarede på mere end et år, står det klart for verden, at Washington har spillet et beskidt dobbeltspil.

Nu er den hykleriske Obama-regerings maske blevet revet af med et russisk laser-styret Kh-29L missils præcision. Som den tyske og andre EU regeringer har indrømmet, meget imod Washingtons vilje, har Putin demonstreret, at Rusland er en essentiel del af en fredelig løsning på Syrienkrigen. Det har samtidig enorm betydning for den igangværende asylkrise i Tyskland og andre dele af EU. Det har også enorm betydning for mulighederne for verdensfred. Den norske regerings Nobel Fredspris Komité skulle vælge Vladimir Putin og den russiske forsvarsminister, Sergey Shoygu, hellere end at tage John Kerry i betragtning til denne pris.

F. Willian Engdahl er strategisk risikorådgiver og foredragsholder, han har en universitetsgrad i politik fra Princeton Universitetet og er best-seller forfatter på områderne olie og geopolitik, eksklusivt for online-magasinet "New Eastern Outlook".

Links: kilde - source

Hvad, hvis Putin siger sandheden?
Ruslands bemærkelsesværdige renaissance
William Engdahl explains the context of the Paris attacks - interview
William Engdahl: "A Century of War"
Putin interview - video - The World Order (Part 1)
Zions Vises Protokoller - video
Zions Vises Protokoller - introduktion
Zions Vise Protokoller - teksten

Yderligere baggrund ved Dr. David Duke:
Radioprogram 30. november 2015 ,
17. december 2015 og 21. december 2015

Mosaisk Upps forside | Dronten | Kontroversen om Zion | Mosaisk.Com igen | Det såkaldte 'Jødekartotek' | Jødekartoteket'