Vestlig samisdat

Nr. l. 15. november 1995

Introduktion

Vågn op-breve - Løgnens onde cirkel

af Marianne Herlufsdatter og Lars Thirslund

En del vigtige emner må ikke berøres i nordisk presse. Læserbreve og kronikker, som berører tabuemner, returneres - mere eller mindre høfligt - samtidig med, at udvalgte "eksperter" og "kulturpersonligheder" boltrer sig om mindre væsentlige ting. For at opbygge disse udvalgtes image indkaldes de også til underdanige interviewer og udspørgning i radio og TV .

Media har på den måde udviklet en næsten uigennemtrængelig selvcensur både hvad gælder fakta og meninger, og vort demokrati er kun lidt bedre, og mindre ærligt, end åbne diktaturer. Det går ikke længere at blunde for dette.

Disse breve skal forsøge at udnytte den frihed, som teknikken og vort samfund trods alt frembyder. De skal især behandle spørgsmål, som enten slet ikke må nævnes, eller som kun må omtales på en vedtaget måde: Det gælder aktuelle emner som:

Multi-kulti-ideologien . Hvor kommer den fra - hvem tjener den?

Indvandrerreligion og -kultur. Er enhver religion og kultur lige vellykket i vort samfund?

Retsregler gældende mennesket i forhold til dyr, miljø og natur og omgangsformer mellem individer og samfund indbyrdes.

Vi vil forsøge at belyse underbelyste emner i en tid, hvor brede masser af fremmede møder op i vort land med baggrund i forhold, som modsvarer vor fortid tilbage til middelalder og oldtid. De stiller krav om ligestilling og integrering med stemmeret og indflydelse over vort samfund, samtidigt med, at mange af dem nægter at assimileres, dvs.godtage vor kultur og vore normer. Det kræver en ny form for debat, hvor vi vedkender os de fremmedes ret til at kritisere os, men hvor vi til gengæld på vor side vil hævde vor fulde ret til også at kritisere dem og deres religiøse og kulturelle forestillinger. Med baggrund i en sådan debat vil vi dernæst hævde vor fulde ret til, i vort besluttende samfund at afvise repræsentanter for holdninger, som er uforenelige med den kultur og det demokrati, vi har bygget op. Det forudsætter en fri debat om tolerancens grænser, og det kræver, at vi reviderer love, som er blevet til, før nogen havde fantasi til at forestille sig invasion ("fredelig") over vore grænser fra områder op til tusinder mile borte.

Vi efterlyser en ny oplysningstid, hvor enhver religion og ethvert standpunkt kan diskuteres og kritiseres frit uden angst for overtro, heksejagt og inkvisition, men hvor det også erkendes, at alt ikke er lige godt, og at det er nødvendigt at tage stilling.

Samisdatbladene vil blive udsendt gennem VESTLIGT FORLAG, som blev til for at udgive, hvad andre forlag ikke ville tage sig af . Se yderligere, herunder adresser og tlf. i menuen: "Ny oplysning".

Marianne Herlufsdatter

Lars Thirslund