Oplysning uønsket!

af Marianne Herlufsdatter og Lars Thirslund

Breve til ministerier

Sammen med Samisdat II udsendte vi kopi af vore henvendelser til udenrigsministeriet, justisministeriet og undervisningsministeriet, hvor vi pegede på l. Den undertrykte ytringsfrihed i kontinentets to største stater. 2. Det racistiske og udemokratiske indslag i den mosaiske og islamiske ideologi og det grundlovsstridige i, at sådanne riter og lærer udbredes af religiøse autoriteter.

Birthe Weiss svarede, at hun hverken ville eller kunne gøre noget ved pkt. 2. De andre ministre svarede undvigende eller slet ikke.

Vi forstår, at ministrene har problemer med at give fornuftige svar på spørgsmål, som medierne har tabubelagt gennem årtier. Vi har derfor endnu ikke rykket for svar. Men på andre måder har vi drevet emnerne videre.

Gennem henvendelsen til Mosaisk Troessamfund håbede vi at få et mere solidt grundlag for vurdering af de danske jøders egen indstilling. Som refereret, nægtede den ny overrabbiner at give nogen som helst oplysning, hvilket er foruroligende.

Oplysning uønsket!

Nævnet vedrørende EU-oplysning bekendtgjorde gennem annoncer, at de disponerede midler, til rådighed for ansøgere, som havde gode ideer til nyttig oplysning.

Vi søgte straks om støtte til at udsende et informativt skrift om ytringsfriheden i Danmark og EU: lovgivning og praksis (Se menuen "Amerika"). Vi pegede på, at ytrings-, forsknings- og informationsfrihed er nødvendige for det danske samfund og for samarbejdet om demokrati og retfærdighed i de europæiske lande og mellem disse og andre lande. Vi søgte to gange; men nævnet havde pludselig ikke penge nok..

Jamen videnskaben !

Vi har da rettet spørgsmål til vore universiteter, til vore medier og til redaktionen af nationalencyklopædien. At redegøre for dette vil her føre for langt. Vi vil fremlægge dette interessante materiale i en speciel hvidbog med titlen "Brevveksling med lærde". Den vil udkomme i vor serie af pjecer.

Vi har indset, at det ikke er muligt for os i Samisdat-form at følge med i- og talmæssigt hamle op med- udbuddet i medierne af mosaisk og multi-kulti-propaganda. Vi har derfor tænkt at samle kræfterne om udgivelse af "Pjecer", som på dansk, så tilgængeligt og overskueligt som muligt, bringer information om bøger og forskningsresultater, som pressen tier stille om, og modammunition mod de fordrejninger og usandheder, som serveres.

For at kunne bedømme oplagets størrelse, vil vi være taknemmelige for at høre, hvad man mener om idéen. (adr: Vestligt Forlag, Lønstrupvej 122, 9480 Løkken, tlf: 98 99 65 74)

Marianne Herlufsdatter

Lars Thirslund