Definitioner i en tid plaget af nysprog

- forsøg på en vis sanering af sprogbrug i debatten (1)

af Marianne Herlufsdatter og Lars Thirslund

Nazisme:

Egentlig national socialisme. Lyder uskyldigt, hvilket forklarer, at flere hæderlige mennesker, end man vil indrømme, har følt sig tiltrukket af tanken. Det er naivt ikke at indse, at unge mennesker i dag kan falde for dette enkle budskab.

Det betænkelige ved bevægelsen var - og er - førerdyrkelsen, diktaturet, fjendtligheden mod demokrati og en primitiv racisme, samt alle former for fascisme.

Fordomme: Hitler fremstilles som et fjols og som vanvittig. Det var han ikke. Man beskriver "Mein Kampf" som et makværk. Den indeholder intelligente passager. Man giver Hitler og tyskerne hele skylden for II. Verdenskrig. Det er ikke sandheden. Man bør derfor være forsigtig med at dæmonisere unge mennesker, der reagerer mod mediernes desinformation. Lad dem kende den historiske sandhed så langt, det er muligt, og lær dem nuancer og at skelne mellem demokrati og fascisme.

Fascisme:

Er sværere at karakterisere kort. Afgørende er uniformering i tanke, attitude og optræden, samt overgreb mod anderledes tænkende. Princippet er evigt aktuelt.

Vi ser især tre typer: Gadefascisme, Mediefascisme og Domstolsfascisme. Herhjemme har vi udpræget mediefascisme: En herskerklike bestemmer, hvad der må skrives, og hvad der ikke må komme frem.

På gadefascismen har vi set uhyggelige eksempler. Domstolsfascismen: Speciallove og fængsling af dissidenter lurer, hvis vi ikke passer på.

Mosaisme:

Den jødiske religion, som bygger på mosebøgerne, talmud og rabbinsk litteratur. Læren er stærkt politisk og i vanlig forstand umoralsk. Den er imperialistisk og autoritær - mere racistisk, nationalistisk og chauvinistisk end nazismen. Visse riter og læresætninger er ekstremt fjendtlige mod kristendom og anderledes tænkende og i strid med vor danske grundlov. Vi vil i "Århundredets Rævestreg" så omhyggeligt som muligt belægge dette med citater fra jødernes egne skrifter.

Uklart, hvor mange jøder, der er mosaister, men klart, at nogle ikke er. Sidste: TIME, 20.1.97: Mere og mindre ortodokse israelere nær krig - mod hinanden.

Antisemitisme:

Er et uklart begreb, der bruges som skældsord mod enhver, der kritiserer jødiske og israelske interesser. Når arabere ikke kan lide jøder, kan man ikke skylde det på antisemitisme; men i en del tilfælde på modstand eller had mod:

Zionisme:

En bevægelse til at skaffe og sikre jøderne en egen stat, som af forskellige veje udkrystalliserede sig i staten Israel.

Israel:

Er med nærmere fastsatte grænser anerkendt af FN. Derimod er statens ageren i de okkuperede områder i strid med anerkendte konventioner og elementære menneskelige rettigheder. Ved statens tilkomst vistes flittigt hen til Balfour-deklarationen, der 1917 udtalte, at den britiske regering så med velvilje på, at jøderne fik deres eget hjem i Palæstina, forudsat at det ikke kom til at gå ud over ikke-jødiske folk, og dermed tænkte man på araberne. Den sidste meget vigtige tilføjelse glemmer man som regel at citere. Hvis den blev taget alvorligt, kunne ingen, eller kun en meget lille jødisk stat, realiseres. I forhold til den derpå grundede konflikt mellem jøder og arabere har Danmark ingen interesse i at støtte magtpolitik, men så meget mere i at virke for fornuft, fred, retfærdighed og respekt for menneskelige fri- og rettigheder.

Jødehad, racisme, fremmedfjendtlighed og højreekstremisme:

Begreber, der vilkårligt kobles sammen og bruges som skældsord uden nærmere forklaring på, hvad had, race, fjendtlighed og ekstremisme egentlig indebærer.

Fordomme:

Er misforståelser, der bygger på mangelfuld information eller manglende kritisk kontrol. Nogle skyldes vor geografiske afsondrethed. Andre mediernes konsekvente vinkling. Ordet er ved bl.a. kongeligt misbrug gjort til skældsord, som man hæfter på alle, der ikke godtager de politisk korrekte vinklinger. Hvis nogen, efter læsningen af islamisk og mosaisk litteratur, kommer frem til en begrundet opfattelse, kan den stadig diskuteres; men den kan ikke viftes bort med clichéen: fordomme.

(1) se også menuen "Usynlig krig - okkupation" vedr. forkvakling af sproget og "Israel og verdens samvittighed" vedr. kritik af- og angreb på os.

Marianne Herlufsdatter

Lars Thirslund