Vestlig samisdat

Nr. 4 - 28. november 1997

Vågn-op-breve -

Boomerang

Den, der ikke vil læse, er ikke klogere end den, der ikke kan -

(LIBERTY BELL - (Voice Of Thinking Americans) )

Denne sentens stammer fra USA, hvor alt siges at være muligt; men her i det krigsarrede Europa må man - desværre - tilføje: eller den, der ikke kan få lov til det.

En omfattende videnskabelig litteratur er systematisk bagtalt eller fortiet af vore medier. Vi har simpelt hen ikke fået lov at læse om den, og det er derfor få, der f.eks. gennem ophold i udlandet har haft held til at skaffe sig kendskab til den forbudte litteratur.

Det er derfor ikke så mærkeligt, at en stor del af vore landsmænd reagerer med vantro eller lige frem vrede, når de møder personer, der ytrer tvivl om holdbarheden i velindarbejdede pæne meninger

Hvor vigtig "pænheden" er, får vi nu gang på gang demonstreret.

Nu vil visse banker kun have "pæne" kunder med høj moral, hvorved de forstår sådanne, der bekender sig til multi-kulti, multi-indvandring og grænseløse markeder.

Vi vil diskutere de interessante aspekter, hvis politiske vurderinger skal indgå i almindelige bankforretninger.

Hvis bankfolkene insisterer på, at høj moral skal være en forudsætning for indehavelse af bankkonti, kan nogle af deres kollegers konti komme i farezonen. Det kan være en boomerang, de slynger ud.

Det samme er tilfældet med de fortsatte angreb, som judaisk mafia udslynger mod vort land og vor kultur. De træffer sjældent målet, men vender om og rammer afsenderen.

Bekendelse

Jeg er en slags racist. Jeg tror, der er forskel på racerne (og folkene).

Jeg ser noget fint i dem alle sammen. Derfor begriber jeg ikke, hvorfor de ikke alle sammen skal have lov til at trives - hver for sig.

En af mine bedste venner er indianer.

Mit bedste kunstværk kommer fra Indien.

Mit kæreste stykke keramik stammer fra Persien

Min mest beundrede dissident var jøde.

Mit mest beundrede musikstykke er - - - - jeg deler prisen mellem en østriger og en tysker

Den mest originale ballet, jeg har set, blev udført af aboriginer i Australien. Jeg elsker Leonardo, Botticelli, Lorenzo di Credi, Meister Bertram, Mathias Grünewald, Hans Baldung Grien og Lucas Cranach - både den ældre og den yngre og Rousseau, van Gogh, Jens Juel, Hammershøi, Ring og Heerup og Shakesspeare og Blake, Whitman og Jefferson, Holberg. Ewald og Schade og vor kirkekunst og svenskernes og nordmændenes- og havet og vore landskaber i Danmark og Norden.

Min bedste veninde er dansker.

Jeg vil, at vi bevarer og udvikle vor egenart - og de andre deres.

Lars Thirslund