SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Vestlig Samisdat 2012

Skønhedens gåder og kunsten.

Vi oplever visse dyr og børn og unge mennesker - især af hunkøn - som skønne. Men alderen er streng. Ingen bevarer ungdommens skønhed. Kun nogle få bevarer en vis erfaringens skønhed - dog enkelte højt op i årene til deres dødsdag.

Klassisk kunst tjener til at gemme ungdommens værdier trods alderens angreb.

Dyrene ser ud, som de gør. Nogle finder vi skønne - andre mere eller mindre frastødende. Selv vælger de mage udfra forskellige egenskaber: størrelse, kraft, duft, farvepragt, toneudfoldelse, dansekunst, redebygning. Nogle af disse egenskaber ligner æstetiske, skønt vi ikke kan vide, hvordan de opleves. Vi kan se, at de har en vis virkning, at de udvirker en bestemt reaktion, som vi nogle gange tolker som seksuel.

Mennesket synes at være specielt ved ikke at værdsætte sit eget naturlige udseende.

Med bemaling eller tatovering - med ar efter snit og stik - med pinde eller ringe gennem næse, læber og ører "forskønner" de deres naturlige krop. Det har nok forskellige begrundelser. Det kan være for at forskrække fjender, eller for at charmere venner. Men, hvor det er æstetik, må det være en særlig kategori.

Det behagelige i oplevelsen af børn og unge kvinder skyldes formernes afklarede enkelhed og harmoni. Det sidste er forbundet med oplevelsen af rytme og variation, det samme som er kernen i musik.

Nærtbeslægtet med denne kategori af æstetik er det indtryk, som tilstræbes, hvor mennesket - oprindelig vel af klimatiske grunde - hyller sig i skind og tøj. Her laver man kroppen effektivt om, og de fortrin, vi ynder hos de unge mennesker, forsøger man videreført med klæder. Konturerne forenkles og stiliseres. De kvindelige former forstærkes, og mændenes bredere skuldre understreges. I en årrække kan disse karakterer fastholdes, medens den bærende krop går videre mod alderens nedbrydning.

SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold