SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Vestlig Samisdat 2012

 "Frihedens tidsalder?"

    Under overskriften: "Censur af frihedens tidsalder" bringer Jyllands-Postens korrespondent Heidi Plougsgaard 27/2 2012 et interview med medarbejderen ved The Observer, Nick Cohen, der har udsendt en bog med den underfundige titel: "You Can´t Read This Book!":

"Denne bog kan du ikke læse!

Den fastslår: "På papiret har vi ytringsfrihed; men i realiteten er det en myte." Det er  noget, vi er nogle, men alt for få, der ved.

Han tænker formodentlig på Storbritannien; men  det har samme  gyldighed her.

Hvad fæster han sig især ved? 

Det fremgår, at han særligt er bekymret over Islams øgede pres for at kræve forbud mod - helst straf for - enhver ktitik af muslimske opfattelser. Hetzen mod Rushdie fremhæves som skoleeksempel.

Der er al grund til at protestere mod denne undergravning af vestlig kultur. Men det er vildledende eensidigt at rette opmærksomheden mod Islam.

Han giver venstrefløjen skylden for denne skævvridning; men det må være for at undgå, at opmærksonheden rettes mod  zionismens manøvrer, der helt sikkert ligger bag.

De har sikret, at Jødedommen slet ikke må kritiseres, og dens uhyre magt må ikke nævnes.

Dens elite har fra første begyndelse været Jesu uforsonligste fjender, og er det stadig. Men den er nu  mægtigere rustet end for 2000 år siden. Zionistelitens mesterstykke har været erobringen af så godt som alle vestlige medier og alle danske med nogen indflydelse. Denne magt er brugt til agitation for alt, hvad der kan svække dansk sammenhold og det danske samfund. Gennem enstemmigheden i de mange forskellige distributionsapparater har de kunnet  forme danskernes moral og deres tro på, hvad en pæn dansker må mene og gøre, uanset om han egentlig mener noget andet.

Alt dette er totalt i strid med, hvordan jøderne indretter sig i deres eget land, Israel; men det bekymrer dem ikke, da deres hellige skrifter: Mosebøgerne og Talmud, slår fast, at de er anderledes og bedre end alle andre mennesker, der bare er for dyr at regne.

Zionisternes indflydelse og magt er endnu langt større end islamitternes.Vil vi opleve et friere samfund, må begge disse snigangreb mod det bedste i Vesteuropas kultur bekæmpes.


SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold