SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Vestlig Samisdat 2012

 

    Ansvaret for 9-11
   

Elleve år efter angrebet på WTC begynder USA en "retssag"  mod arabere, som man anklager for at have ansvaret for attentatet.

Heidi Plougsgård skriver 3/5 i Jyllands-Posten en artikel, hvor hun sammenligner processen med Nürnberprocesserne, som hun hævder "er gået over i historien som et forbillede for retsforfølgelse af krigsforbrydere i en retssal og således demonstrerer de allieredes moralske overlegenhed. " Ja, den bestod i, at de overlod Østeuropa til Stalin, der anses for ansvarlig for mordet på over 30 mio. af hans egne undersåtter. Desuden for forberedelser til erobringskrig mod hele Europa. Og endeløse krigsforbrydelser i de områder, han nåede at erobre.

De vestallierede var også skyld i forfærdelige overgreb og forbrydelser; men det måtte ikke nævnes under processerne. Kun tyskere måtte anklages, og forsvar i overensstemmelse med europæiske retstraditioner var dem nægtet.

Den amerikanske højesteretsdommer Richard Wenersturm, der var udnævnt til præsident for et af tribunalerne, afsagde sig stillingen og rejste hjem i vrede. Den engelske anklager sIr Richard Sharcross erklærede 1984, at han fortrød, at have deltaget i processerne. Det var de forkerte, vi hængte!  Churchill sagde; Vi stak den forkerte gris ! .

Det er interessant, at dette åbenbart ikke har  gjort indtryk på deres sønner. Men det viser, hvor stærkt presset er for at forsvare de allierede krigsherrers egne hårrejsende forbrydelser under påberåbelse af kamp for frihed, demokrati og "moral".

Dette pres er ikke blevet mindre af, at Israel og amerikanske myndigheder ser ud til at være medansvarlige for WTC-ugerningen, som blev brugt til begrundelse for foreløbig to krige og for indførelse af terrorlove, der ophæver frihedsrettigheder, som amerikanerne hidtil har været stolte over.

Det hævdes, at Khalid Sheihk Mohammed skal have erkendt at stå bag attentaterne. Men han var udsat for 183 "waterboardings" : simulerede drukninger. Det må derfor ikke tages som bevis; men dommerne kan jo ikke undgå at vide det.

Hvis araberne fastholder, at have arrangeret ugerningen, og hvis anklageren fastholder, at de er ansvarlige, bliver det interessant at høre, hvordan de bar sig ad med

1) at holde jagereskadrillerne på marken, medens det var afsløret, at rutemaskiner havde ændret kurs og nu styrede mod New York?

2) Hvordan forhindrede de missilerne på Capitol i at blive affyret?

3) Hvordan bar de sig ad med at placere sprængstofferne i de tre tårne, som fik dem til at synke sammen som ved en kontrolleret nedrivning?

Bogen "Debunking the 9-11" nævner op mod 100 mærkværdigheder, som regeringerne ikke har kunnet eller villet forklare. Vi håber Heidi P. vil holde os underrettet, hvis de fire arabere frivilligt eller gennem afhøringer afslører vigtige forklaringer, eller, hvis sådanne ikke kan findes, at de da  frikendes.

Men, uanset om de kan kendes skyldige eller ej, har amerikanernes behandling af dem formentlig givet dem anledning til hævntanker, og så hævder US-regeringen, at den ikke kan slippe dem fri.


SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold