SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

 

B E D R A G
   

Mediernes falskhed er blevet så pinlig, at de føler, de må kritisere sig selv en lille smule, og det er de naturligvis ferme til, for de har jo uddannelsen.
  

Det er alligevel uhyggeligt, så professionelt, de forstår at kredse om infoens store, sorte hul, uden nogensinde at nævne, endsige beklage, de udeladelser, der forfalsker deres fremstilling.
  

Den, der kun, eller væsentligst, får sit vikelighedsbillede gennem gademedierne, er henvist til at tro:

*  1  at arabiske terrorister kunne erobre tre amerikanske infenrigspassagerfly og dirigerede dem mod rigets nationale symboler, medens forsvarets kampklare jagerfly og forsvarsmissiler blev holdt på marken.

*  2  Vi må ikke spørge, hvordan eksplosiver velberegnet var blevet placeret i tårnene og  bragt til udløsning, så at tårnene dejsede ind i sig selv kort efter at flyene ramte.

*  3  Vi må ikke tro, at Israel havde andel i dette angreb, skønt Mossadagenter udklædt i arabiske klæder demonstrerede henrykkelse medens de på et nærliggende hustag filmede angrebet. Men regeringen syntes med på "spøjen", for den slap agenterne hjem til Israel, hvor de blev modtaget  som helte.

*  4  Vi skal tro, at jøderne var uskyldige ofre for den nazistiske antisemitisme, skønt de gentagne gange erklærede Tyskland krig og iværksatte verdensboycott af tyske varer, da landet var økonomisk og politisk mest udmarvet.

*  5  Vi skal tro, at Tyskland startede verdenskrigene; men det var i hvert fald Storbritanninen og især Churchill, der startede den anden. Og Stalin forberedte utrætteligt erobring af hele Europa. Han ville starte sit felttog d. 6  juli 1941; men blev den 22. juni stoppet af Hitler med afværgeangrebet "Barbarossa" . De allierede kalder angrebet mod Sovjet for Hitlers største dumhed; men det reddede Europa ! !

*  6  Alt dette skal vi holdes uvidende om, fordi medieherskerne ønsker, at vi uden begrundelse skal gå ud fra, at national socialisme, også kaldet "nazisme" er det ondeste af alt. Men nationale forhold er jo forskellige - skal man ikke tage hensyn til dette?

Den tyske nazisme havde to hovedmål: at ophæve Versaillestraktatens urimeligheder, og at bekæmpe kommunismens revolutioner først og fremmest i Tyskland.

*  7  Medens dette fremstlles som det ondeste onde omtales kommunismen og dens forbrydelser så undskyldende som muligt.

Google skriver 25/4 2012 om kommunismen, at den er "en af de dristigste idéer om menneskets frigørelse i vor historie.

På samme tid  er det blevet betegnelsen på et statsstyre, der har sat udryddelsen af mennesker som et naturligt middel.

Det er blevet hævdet, at efter Stalins terror i kommunismens navn har ordet kommunisme mistet sin frigørende og utopiske betydning. Dette synspunkt er lige så fejlagtigt som at mene, at det kristne kærlighedsbudskab har mistet sin moralske kraft pgra. inkvisitionen, eller at den borgerlige idé om frihed er blevet ugyldig som følge af de grusomheder, der er begået i dens navn.
R. S." 

Selv om kommunismen, denne drøm om proletariatets diktatur, har kostet 100 - 150 mio. ofre, og selv om den med endeløse pansrede divisioner kæmpede for at gøre os alle til slaver, finder velbjergede borgere i det kapitalistiske system stadigvæk denne drøm mere lokkende end dybsindighederne i kristendommen og klassisk europæisk kultur.

Det kan vi takke medieherskernes propaganda for.

Det er den samme magtgruppe, der var en drivkraft i fortidens revolutioner. Den var med i spidsen, da Sovjetunionen blev dannet, og den var drivende i Stalins hårde programmer, også hans udrensninger. Læs The Barnes Review om "The Secret Empire".

I dag har kommunistpartierne ikke mange åbne tilhængere; men deres debatindlæg slippes altid frem, for at bidrage til den uenighed, som gør det let for mediemagthaverne  at splitte og herske.                 

Peter Øvig Knudsen har skrevet "ØVIGhippie", som beskriver en eksperiment-lejr for alternativt samfund ved Frøslev i Thy.

Initiativtagerne og flertallet af deltagere var venstreorienterede og begejstrede for kommunisme og/eller anarkisme. Che Guevara og Ho Chi Minh smykkede væggene, og slagord af Marx og Lenin nævntes som bibelord. Stalin og stalinisme berørtes derimod minimalt; men Mao antydedes som en Østens opgående sol.

Stort set beskrives lejren som vellykket, selv om kommunismens centralstyre havde svært ved at forliges med de konsekvente anarkisters afvisning af  enhver autoritet.  Til slut førte denne  modsætning til samme konfrontation, som udspillede sig under den spanske borgerkrig, der ellers hyldes, ikke som det, det var, nemlig Stalins brohovede i Europa; men som det "ædle" første større militærangreb på "fascismen".

Hippie-eksperimentet var et forsøg på at realisere, ønsket om revolution mod tidens borgerligt/socialdemokratiske samfundskompromis.

Tidsmæssigt faldt det sammen med "Den kolde krig". I hele denne periode, og endda vor egen, var Vestmagternes propaganda tvunget til at sno sine forklaringer for at bortforklare og undskylde det rædselsherredømme, som de selv etablerede ved at ødelægge det centrale Vesteuropa og bidrage med milliarder til opbygningen af det militærapparat, som blev en trussel om at opsluge resten af Europa, og hvem ved, hvad mere ? Løsningen var, at forsvare krigstidens hårrejsende propaganda; men helst tale så lidt om det, som muligt.

Det var i denne åndelige rodebutik, at venstreutopisterne overvintrede og nu samlede deres kræfter for endeligt at realisere det  fuldkomment "demokratiske" og retfærdige  samfund.

Kun få forstod, eller forstår, at det var medieherskerne "The Secret Empire, SE", der lod      episoderne udspille sig tilsyneladende uafhængigt; men totalt styret og kontrolleret af imperiets mediemagt.


SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold