SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

 

Hvad enhver dansker bør vide

Erklærede jøderne Tyskland krig ?
Ja. 24/3 1933 og 6/9 1939. Læs gerne The Barnes Review, 2008, nr. 6, s. 46.

Var "Krystalnatten" ikke et uprovokeret overgreb mod de tyske jøder?
Nej. En jøde havde dræbt en ung tysk diplomat i Paris. Og jøderne havde lige siden 1933 drevet verdensboycott af tyske varer.

Men var jødelovene ikke umenneskelige? De forbød tyske ægteskaber med jøder.
Jøderne  har selv gennem årtusinder hævdet det samme.

Blev 6 mio. jøder myrdet af tyskerne, som det blev påstået 1918 og 1945?
Nej. Jøderne - de fleste - blev flyttet til arbejslejre i Østeuropa. Godt 200.000 døde. De fleste af naturlige årsager som epidemier og underernæring på grund af transportproblemer, der skyldtes de allieredes bombninger.

Har jøderne ikke en historisk ret til "Det hellige land"?
 Nej. Langt de fleste, der kaldes jøder, nedstammer fra khazarerne, et asiatisk folk, som aldrig har boet i Palæstina.'''

Ville jøderne udrydde alle tyskere?
Ja. Mange af de mest magtfulde ville. Theodore N. Kaufman skrev bogen "Germany Must Perish". Den hævdede, at Tyskland var uden kultur, og alle tyskere skulle udryddes. De tyske områder skulle fordeles mellem nabostaterne. Mange magthavere arbejdede efter bogen. Læs pkt. 1.

Slap USA da ikke fra krigsdeltagelsen med få ofte?
Svar :  292.132 blev dræbt. 1.079.162 sårede.

Blev tyske soldater efter krigen holdt som slavearbejdere?
Ja, Over 6 mio.:  USA 140.000,   Italien 30.000,  Britanien 460.000,    Sovjet  4-5 mio.,     Frankrig 680.000,    Yogoslavien 80.000,   Belgien 48.000,    Tjekkoslovakiet, 45.000,   Luxenbourg,  4.000,  Holland 1.300.

Hvorfor har København ikke en poesifyldt historisk domkirke; men et koldt, firkantet tegnestueprodukt fra 1832? 
Fordi englænderne bombarderede København i 1807 og lod en hel bydel brænde ned - dermed vor ældre domkirke.

Hvorfor blev Danmark besat af tyskerne?
Fordi englænderne ville besætte Narvik og forhindre at svensk malm kunne nå den tyske  industri.

Hvem startede 2. Verdenskrig?
 Det gjorde Churchill, zionisterne og Roosevelt. Dernæst sluttede Stalin sig til med et erobringsangreb mod Europa, som blev afværget gennem det tyske modangreb: "Barbarossa".

Er det ikke rigtigt, som propagandaen hævder, at Hitler ville erobre verden?
Nej. Det lod han englændere og franskmænd om. Tyskland havde ikke resourcer til dette. Landet var udmarvet af erstatningskrav efter 1. verdenskrig. Hitlers deklarerede mål var at genvinde de områder, .som Versaillestraktaten i strid med Atlanterklæringen havde tvunget under fremmed herredømme. Og så ville han bringe økonomien på fode igen. På dette enkle program vandt han fuldt demokratisk  magten i Tyskland.

Hvordan havde Hitler skaffet den "mægtige tyske krigsmaskine", som den vestlige propaganda taler om?                                                                      
Det er en propagandamyte. Hans modstandere var langt bedre rustet. Men han var selv en bedre strateg, og hans tropper blev bedre ledet end modstandernes.

Hvem iværksatte 2001 angrebene på WTC?
Næppe arabere; men Mossad er sikkert indblandet. Dets agenter i arabisk forklædning stod og filmede angrebet, så de må have kendt til det i forvejen.

Hvorfor skriver Vestlig Samisdat om de allieredes krigsforbrydelser?
Fordi medierne og hofhistorikerne ikke gør det. Men nettet og udenlandske tidsskrifter som The Barnes Review gør det samme.

Ser vi ud over verdenshistoriens voldelige konflikter fremgår det, at lederne oprindelig var fyrster. Senere blev det lande og koalisioner af stater. Og så blev idéerne taget i anvendelse.

Foruden de gamle magt- og geopolitiske stridsårsager forfægtede man nu mere end nogensinde før ideologiske drømme.
Man skulde ikke længere ofre sig for statens bedste. Man skulle erobre åndelige værdier som retfærdighed og frihed.
Der galdt frihed, lighed og broderskab. Og  demokrati.

Hvorfor så 9-11?  For at fremme Zions krige og for at  kvæle enhver spire til demokrati. Begge dele lykkedes.

 

Vigtig dansk bognyhed!

David Duke's bog "Jødisk racisme" kan nu fås på dansk. Ved siden af Israel Sharaks skrifter er Duke's bog den bedste indføring i problemerne ved de jødiske parallelsamfund i Vesten. En uundværlig håndbog. Bestil den hos din boghandler eller hos forlaget.SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold