SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

 

  Varm - Kold - Hemmelig - Krig

"Historikerne" diskuterer stadig spionproblemer under den kolde krig. Der kræves øget aktindsigt, men højre- og venstreorienterede vil ikke forstå hinanden.

Det afsløres, at samtidig med sovjetimperiets opbygning af mekaniserede angrebsstyrker straks syd for vore grænser, har danske spioner til Østtyskland leveret detaillerede beskrivelser af alle danske forsvarsforanstaltninger. Hvordan kunne det gå til?

Det viser, at idéer og  ideologier har større betydning. end man skulle tro.  Men hvor kommer de fra ? Bøger og tidsskrifter bringer interessante budskaber; men så sorteres og redigeres de i medierne, og resultatet styres endeligt af dem, der har mediemagten.

Der er ikke, som der burde være,  utallige redaktioner og redaktører, der sikrer mangfoldig belysning. Ejerne af de toneangivende medier ensretter info ved at fastsætte, hvilke tabuer alle underordnede har at rette sig efter.

Som så mange andre henter cand mag Kathrine Karoff sin vejledning hos guruen Karl Potter. Han skal have sagt: Århundredets ulykker skyldes kun marxismen og nazismen. Som om det er samme sag; men de var modstandere.

Beviser er vanskelige at få fat i. Derfor interessen for de østtyske Stasi-arkiver, selv om flertallet af østtyskernes maske af kærlighed til kommunismen var unaturlig og påtvunget af systemet.

Men hvorfor støtter trods alt ret mange danskere dette system? Det er det hemmeligholdte  spørgsmål, der gemmer sig bag debattens afgrænsede karakter. Den må kun handle om den kolde krig. Men den grundlæggende konflikt var jo den, der udspilledes under den meningsløse varme krig.

Den blev ikke udkæmpet for at bremse Sovjets agression i Europa. Tværtimod enedes Storbritannien under Churchill med USA styret af Roosevelt om at hjælpe Stalin til at erobre det halve Europa.

Hvem styrer det tilgrundliggende falske mediecirkus ? Der ser jo ud som om der er  mange, næsten utallige, redaktioner. Men ser man nærmere efter, viser de sig at skrive næsten enslydende. De er centralt styrede  omend opdelt i de to kategorier: højre og venstre. 

Som så mange andre henter cand. mag. Kathrine Karoff sin vejledning hos guruen Karl Potter. Han skal have sagt, at århundredets ulykker kun skyldes marxismen og nazismen. Hensigten med denne tilsyneladende enkle erklæring må være at fjerne opmærksomheden fra den trdje stormagt: Det hemmelige imperium. Magister Karoff viser, hvor perfekt, tricket virker, og det forklarer, hvordan imperiet gennem sit medieherredømme kan styre så godt som alle afgørende hændelser, som om det var andre, der stod bag dem.


SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold