SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

 

De danske landskaber
    

Fødevareminister Mette Gjerskov skriver 10. februar : "Giv os fri adgang til ny natur."

Det lille ord "ny", hun tilføjer, er interessant. Hvad er mon årsagen meningen med til det?

Er det fordi man med byggeri har travlt  med at ødelægge store områder af de åbne landskaber, vi har tilbage ? Man fordriver bønderne fra stadig større områder, Byerne breder sig. Det, som før var pragtfulde landskaber er i dag bebygget, så man ikke kan se længere end til næste gadehjørne. Og bønderne? De må indrette sig (og rationalisere dér, hvor man for tiden ikke er interesseret i at asfaltere).

En af årsagerne til denne udvikling er indvandring af af folk, der åbenbart iikke kan enes der, hvor de kommer fra, Og  vi må ikke forsvare os vort land. det kaldes nazisme, racisme eller fremmedhad, Men de der kommerelsker åbenbart ikke os eller vor natur og kultur

Hvad er resultatet af denne "godhjertede" accept af stadig flere fremmede? Det betyder, at vi allerede har foræret et område på størrelse med Fyn og omliggende  øer væk. Og slutningen er åbenbart ikke nået endnu.

Og hvad med bønderne ? De må fortrække til de områder, som  det i øjeblikket ikke kan betale sig at bebygge .

Men hov, vent nu lidt, så let skal de ikke have det. Vi må jo lave"ny" natur som til erstatning for den, vi har ødelagt ødellgger. Bønderne må huske på,  at køerne ikke må gå og skide for nær ved søer og bække, hvor vi skal gå.. Og de bønderne skal heller ikke trom at de skal bruge jorden til noget andet som f. eks. energiafgrøder, Vi skal nyde naturen langs vandløbene men i de åbne landskaber kan vi bygge og lægge vindmølller, der dominerer kilometer omkring.

Hvor gode er vi så, når det drejer sig om u-landshjælp?

Tag f. eks. staklerne, der sulter på Afrikas Horn:  Somalia havde ifølge Lademan 5 mio. indbyggere i 1987. Ifølge Hvem. Hvad Hvor ? var de 8,9 mio. i 2006. Det vil sige 200.000 flere hvert år = 4 %-

Nu havde Sahelområdet: Mali, Niger, Tsad,  Mauretanien ca. 1985   20,4 mio. indbyggere I 2007 var de ca. 37, 3 mio, det vil sige 17 mio. flere på 22 år. Det er mange, vi der skal holdes må holde liv i.

Politikerne i Folketinget har et alt for abstrakt forhold til det, de beslutter. De tænker ikke på, at hver gang de vedrtager en indvandring af en vis størrelse fortrænger de det danske folk og dermed de danske bønder fra deres jord.

Nu spørgsmålet om statsborgerskab.

Jeg ved, at under og straks efter krigen tog det 14 år at få statsborgerskab, selv om man var gift med en dansker. Nu tager det åbenbart bare et pår år. Hvorfor det ?

Det er jo ikke fordi, vi har store øde områder, som vi gerne vil have beboet.

Jeg kan huske, at der for 50 år siden stod rapsmarker  langs Jægersborg Allé.    

"Naturfrederne" i medier og komitéer interesserer sig kun for vådområder med specielle habitater af planter eller dyr; men at landbruget forvalter de åbne landskabers skønhed , må ikke nævnes, for de skal stå til rådighed for udvikling af veje, byer og industri.

Vågn op, danskere, og kæmp for det Danmark, som digterne har besunget og hvis skønhed, vore store malere fra Jens Juel til L. A. Ring har bredt ud for os!

Marianne Herlufsdatter 

 

SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold