SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

 

Jøde - dommen


En ven skrev til os : Omskæring er ligesom brændemærkning af kvæg : Nu (kan enhver se: ) du tilhører os !

Det centrale i Jesu lære var - og er stadig - et opgør med jødedommens bogstavtyranni. Derfor var han hadet af jødeeliten og er det endnu. I Israel brænder man stadig Det Ny Testamente.

Når danskerne skal tage stilling til omskæring af drengebørn, skal de både kende til det vigtigste ved Islam og ved jødedommen.

De skal vide, at jødernes hellige skrifter betragter ikke-jøder som mindreværdige, som dyr, hvis eneste berettigelse er at tjene jøderne.

Jesus skal straffes i kogende ekskrementer, og Maria regnes for en ussel hore.

Diskrimination af ikke-jøder er helt i orden.

Troende jøder takker hver dag Gud, at de ikke er født som ikke-jøder eller som kvinder.

Før danskerne beslutter at sætte Jødedommen over FN's børnekonvention, bør de genlæse Mosebøgernes beskrivelse af jødisk udryddelse af ikke-jøder og det væsentlige i Talmud. Information kan hentes i Israel Shahaks bog, som findes på svensk: "Judisk Historia, Judisk Religion" og David Duke's bog, som nu findes på dansk: "Den jødiske racisme" og på nettet: www.thedodo.info og www.samisdat.dk.

 

Islam og Jødedommen strider modvor grundlov !

Danmarks grundlov § 67 siger: Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden"

Sædeligheden defineres i Nudansk Ordbog som moralsk uangribelig væremåde.

ßAt skære i små børn, der ikke kan forsvare sig, kan ikke siges at være moralsk uangribeligt. Det er altså grundlovsstridigt.


SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold