SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

 

  L I G E M A G E R I
B e s æ t t e l s e s m a g t e n s l u m s k e k n e b

 

Indvandrerne strømmer stadig hertil med traditioner og religioner, som vi for længe siden har kæmpet os ud af.

Som daglig rutine fortæller medierne med lettere rynken på næsen om tvangsægteslaber, æresdrab, overfald på politi og redningskorps og børn, der ikke kommer i skole. Alt sammen tegn, der tyder på familier, som er temmelig fremmede for vor kultur. Det naturlige ville være at sende dem ud af Danmark til et land, hvor de kan føle sig hjemme. Men det vil medierne ikke høre tale om.

Det er stolte folk, som forlanger respekt, forklarer de. Og de får mange børn, så de bliver flere og flere. Nu indretter Regeringen "velkomsthuse" til modtagelse af asylsøgende af enhver kategori.

Hvordan kan vore folkevalgte gå med til dette, som på kort tid vil undergrave al kultur, som vort land møjsommeligt har kæmpet sig frem til ?

De tør ikke andet. Medierne er fanget i en snare, de ikke kan komme ud af. Den er listigt udspekuleret af Det Hemmelige Imperium, S.E..

Gennem sine agenter har imperiet arbejdet for at udbrede "moralske" principper og for at gøre dem internationale.

Gennem medierne spredes de smukke budskaber, og dér må de ikke diskuteres. Så alle trofaste avislæsere - det er politikerne nødt til at være - får det indtryk, at principperne er vigtigere end Fadervor.

De smukke regler er :

* Alle folk (undtaget eet) er alle steder lige værdige.

* Alle religioner og alle traditioner (undtaget en magts) er alle steder ligeværdige.

* Nationale værdier (undtaget denne magts) er forældede.

* Multikultur og multietnicitet er fremtidens løsen.

* Intet må tales eller skrives, som kritiserer disse erklæringer.

* Asylsøgende må derfor ikke spørges om deres indstilling til disse forhold. Det bør forudsættes, at de naturligvis er ligeværdige med værtslandets gennem generationer bosatte.

* Alle indvandrere skal have samme rettigheder til landets resurser, og delagtighed i landets styre i forhold til andelen i befolkningstal - Det betyder, at indvandrere i lande med kernevåben kan ende med at få ret til at bestemme over deres anvendelse.

* I vort eget land betyder det, at vore naturresourcer hurtigere forbruges, og vor kulturarv glemmes.

* Vor lovgivning må forkaste disse udefra dikterede principper og indføre love, der gør det til en selvfølge, at afvise alle indvandrere, som ikke vil forsvare vor natur og vor - og Vestens kulturarv.

Grundlaget for det internationale despoti er herredømmet over alle medier med indflydelse.

Frihedens våben er internettet og de uafhængige infokanaler.

Hjælp dem !


SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold