SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

 

 

En kvart million muslimer i Danmark


Indslusningen af fremmedkulturelle fortsætter og fortsætter. Hvem ønsker dette? Meget få. Men magthavere, de besluttende, vover ikke at modsætte sig, fordi medierne vil stemple det som racisme. Og det er det naturligvis også, hvilket der ikke er noget galt i. At sluse dem ind er også racisme til fordel for en anden race : superracen.

Vi har kun et parti, som, i hvert fald formelt, er modstander af masseindvandringen; men reelt er det lige så undfaldende som de andre, fordi ledelsen er uforbeholdne tilhængere af zionismens elite, der målbevidst agiterer for etnisk blanding i alle nationalstater, undtagen deres egen.

Dansk Folkeparti har afvist medlemskab af alle, der var kritiske mod Israel. Derefter blev medieomtalen mindre og mindre fjendsk. Oprindelig hed det, at partiet aldrig kunne blive stuerent. Men da formanden Pia Kjærsgård i august 2012 besluttede at trække sig tilbage fra formandsposten, var begejstringen for hende overstrømmende. Om det vil føre til holdningsændring i partiet, er for tidligt at spå. Men en pudsig ændring indtræffer, ved at Pia søger tilbage til folketinget. Der kommer hun til at skubbe Søren Espersen ud, en af de mest fanatiske zionister i partiet.

SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold