SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

 

Norsk byretsdom


Byretten i Oslo bestemte 24. august 2012, at man ikke må slå ihjel. Det står jo allerede i De Ti Bud. Nu beslutter retten, at Anders Breivik skal i fængsel i 21 år fordi han har slået 77 mennesker ihjel. Det ser jo ret logisk ud.

Men hvad med staterne, der myrder hundredtusinder, ja, millioner ? Har byretten også dømt dem, eller i hvert fald dem, der har truffet beslutningerne ? Det ser også temmelig logisk ud.

Mærkeligt nok synes det kun at være Anders Breivik, der kan se dette. Jamen, Vestens regeringer beslutter folkemordene på demokratisk måde !

Vi mener ikke dette er sandt, for folket bliver ført bag lyset af falsk propaganda. Den debat tager byretten ikke op - ej heller medierne. Men det er jo dette forhold, der ligger bag Vestens ulykkelige krige, og det er dette forhold, der ligger bag Breiviks anklage mod politikerne, som har ansvaret for, at befolkningen i Norge (og Danmark og resten af Vesten) skiftes ud med muslimer.

Selv om Breivik, så langt det kunne lade sig gøre, pegede på, at dette var den egentlige grund til hans desperate handling, tillod det norske "retsvæsen" ikke, at det måtte antages som et forsvar.

Det skal vise sig, om ikke hans manifest og hans forsvarstale i retten, som er kommet ud til ganske mange, vil bidrage til den modstand mod masseindslusningen af kulturfremmede, som efdterhånden er ved at vokse frem.

På Fyn i Vollsmose gør indvandrene åbent oprør mod danskheden. Og politikerne erklærer, at det er uacceptabelt; men de tør stadig ikke gøre det nødvendige : at smide dem ud. Det drejes til, at det er det danske samfund, som er skyldig, og indvandrerne skal have endnu mere hjælp og endnu flere penge. "Integrationsordfører" anbefaler at rive to af tre bygninger i Vollsmose ned, og i stedet for at smide voldsmændene ud vil man flytte dem til andre områder, hvor de så kan starte på en frisk.

Såvel mediediktaturet som de politikere, der støtter det, må skiftes ud !

For at strø ekstra salt på sårene sender fjernsynet på ny gentagne gange parodien på H. C. Andersens "I Danmark er jeg født" ved en sanger med en pseudossukret stemme, der tilkendegiver, at det bestemt ikke er i Danmark, han hører "jæmme".


SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold