SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

 

 Lettres Persanes

Det er snart 300 år siden Montesquieu udsendte sit succesarbejde, som han kaldte Persiske Breve. Ved at skildre en persisk ambassadørs undren over, hvad han oplevede i Paris, ironiserede han over sit eget samfund.

I dag er der - i begge lejre - ikke mindre at undre sig over: Den persiske (Iranske) præsident Ahmadinejad udrøber USA/Israels forbrydelser mod international ret, og han peger på at Frankrig og andre vestlige lande ikke har ytringsfrihed. Skønt franske forskere, som Paul Rassinier har været pionerer i revisionistisk historieskrivning bliver personer, der vover åbent at nævne, de usandheder som disse historikere har afsløret, berøvet deres akademiske lærestole og idømt grove bøder. En gymnasielærer blev myrdet, og den berømte professor Robert Faurisson er en halv snes gange blevet overfaldet på gaden og pryglet til uigenkendelighed, uden at politiet har reageret; men domstolene har straffet ham selv. Dog uden at kue ham!

Andre europæiske lande idømmer hårde fængselsstraffe. USA ser nærmest passivt til. I Iran kan man tillade sig de forbudte synspunkter. Men dér har man andre problemer :

Et religiøst præstestyre hævder forhistoriske dogmer og regler, der især rammer samfundets kvinder.

En nidkær imam påtalte klædedragten hos en kvinde, han mødte på gaden. Hun sagde, at hun selv bestemte, hvordan hun skulle klædes på. Da imamen blev ved at skælde ud, stak hun ham en så velrettet lussing, at han ramlede om på gaden. Skønt vold ikke hører hjemme i et demokratisk samfund, bør grove verbale overfald heller ikke tolereres, og især ikke af myndighederne. Pigens reaktion var bedre motiveret og langt mindre brutal end de franske overfald på uligetænkende.

Som udtryk for beslutsom kvindelig modstand mod præstevældets undertrykkelse må man beundre den modige pige. Hvordan det siden er gået hende, ved vi ikke; men vi ønsker hende frihed og fremgang.

Men frihed og sandhed er lige så vigtig i Europa, USA og resten af verden. Kampen mod mediediktaturet er vigtigere end nogen sinde, hvis det skal undgås, at konflikterne som følge af klodens overbefolkning og resourcemisbrug skal føre til en tredje verdenskrig med teknologiens mest destruktive våben.

Vi har vist, at Vestens krigshysteri især styres af zionismens strategier for verdenshegenomi; men ny magtcentre er udviklet i Asien og Sydamerika.

Hvor langt de vil samarbejde med eller bekæmpe zionismen vil fremtiden formentlig vise; men Vesten må af ren selvopholdelsedrift gå i spidsen med at udvikle det ægte demokrati, altså respekten for sandheden om alle vigtige hændelser i historien og nutid.


SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold