SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Medieørkenens luftsyn


Konservativ kulturefterforskning

En gruppe personer, der betegnes som kulturkonservative, har sat hinanden stævne i Rønshoved ved Flensborg Fjord. De skal drøfte, hvad der kan gøres for at udbrede kulturbevidsthed i bredere lag. Ifølge Jyllands-Posten 6/10 er der enighed om, at et vist kendskab til historien er vigtig.

Man mener også at dette grundlag er mangelfuldt, især blandt de unge, af hvilke nogle "ikke kender H. C. Andersen eller ikke ved, hvad Første Verdenskrig er. Og det er vigtigt at vide. Et eksempel er, at Europa har gjort ganske grufulde erfaringer med totalitarisme. De erfaringer er der ingen grund til at gentage, og det samme gælder forfølgelser af mindretal."

Tænk, at man kan skrive noget, der lyder så pænt, og er så fuldt af løgn!

For det første:

Kendskab til historien er vigtig; men mindst lige så vigtigt er det, at dette kendskab er korrekt. Og derefter ...

Det er ikke kun unge, der er uvidende om Første Verdenskrig. På grund af krigsherrernes permanente propaganda i så godt som alle medier gælder uvidenheden gamle som unge og begge verdenskrige og indledningsmanøvrerne til den næste. Det værste er, at de fleste ikke engang har en anelse om deres uvidenhed, og der er grund til at frygte, at dette også gælder en del af de pæne mennesker, der strømmer til Rønshoved.

Lige så udspekuleret har man forvansket det velklingende forsvar for mindretal. De modige revisionister, der afslører forvanskningerne af verdenshistorien, forfølges stadig med vold, Berufsverbot, bøder og fængsel; men mindretal, der kæmper for at forsvare og udbrede århundred-, ja, årtusind-gamle traditioner for overgreb mod kvinder, børn uligetænkende, ja befolkninger, kræves beskyttet mod enhver kritik og ethvert angreb. Tolerance er forvandlet til en misbrugt dyd!

Hvad totalitarisme angår, er begrebet lige så fordrejet. Man hævder, at Hitler var totalitær. Men han blev valgt demokratisk, trods internationale presseprotester. Hans diktatur var i starten tidsbegrænset. Det var Churchills og Roosevets også. Men på grund af krigen blev alle disse totaliteter længevarende. Ingen af landenes befolkninger ønskede krig, og Hitler ville det ikke. Han ønskede blot Versaillestraktatens urimeligheder ophævet og derefter fred til videre opbygning af sit land. Men zionisterne erklærede krig og ville med hjælp af Churchill og Roosevelt have den udbygget til verdenskrig. Og Churchill vidste god besked med Stalins tyranni; men var alene optaget af at ødelægge Tyskland og dets industri. Da han ikke kunne klare det alene, allierede han sig med USA og Sovjet. Derfor fik Stalin afgørende støtte til oprustning for erobring af Europa, og han mente sig klar til angreb mod Vest i juli 1941. Men Hitler kom ham i forkøbet og reddede Vesteuropa. Men Østeuropa fik Stalin i hvert fald foræret af Churchill, Roosevelt og Eisenhower. (Læs: "Var Adolf Hitler virkelig den inkarnerede Satan" af Frederick Töben.)

Det burde alle i Vesten vide, men det fordrejes til fordel for myten om et ædelt korstog af kapitalister og kommunister mod det ondeste af alt, som er: national socialisme.

De allieredes sejr i en krig for betingelsesløs kapitulation førte til endeløse ødelæggelser af europæisk kultur og endnu flere overgreb mod international ret, ikke mindst ved at Østeuropa blev foræret til Stalin.

Hvad angår mangelfuld kulturviden blandt unge og gamle, er det klart beklageligt, at mangeikke kender H. C. Andersen; men hvor mange kender Holberg? Og hvor mange kender Jens Juel? Han nævnes jo ikke i "kanonen" Og hvor mange ved, hvad L. A. Ring står for? Kanonen kræver jo bare, at man "kender" et enkelt arbejde af hver af de få "kanoniserede" kunstnere.

For at kunne anses som dansk må et vist kendskab til dansk natur, historie, litteratur, musik og kunst forudsættes. At kæmpe for dette er blandt de mest presserende opgaver for danske, hvad enten højre eller venstre orienterede.

Lige så vigtigt, eller endnu vigtigere er det, at europæerne tværs over alle grænser gør sig deres kulturarv bevidst. S. E., The Secret Empire agiterer for at alt er ens værdifuldt eller ligegyldigt. Og under presset fra en mia. muslimer og tyve - tredve mio. jøder vil man underordne Vestlig kultur under islamisk.

Det store ved vestlig ("kristen") kultur er, at den har givet plads til andre kulturer i biblioteker og museer. Det har kun givet perspektiv og supplement til Vestens kulturperler; men ikke gjort dem mindre.

I dag fylder fjernsynet os med rige skildringer af ægyptisk kunst og glimt af templer i Amerika, Indien og Kina. Vi vil taknemmelige tage mod meget mere. Men tænk over, hvad vestlige tænkere, forskere og teknikere har ydet fra oplysningstiden til i dag, og prøv at forestille Jer hvilken enorm indsats af fattige samfund katedralerne og de hundredtusinder af mindre indtil ganske små helligdomme har krævet, og hvilke skønhedsrigdomme, de har skabt, som trodser tidernes skiften.

Gotikken kan meget vel måle sig med Ægyptens og andre højkulturers største værker. Vigtigst af alt er i dag at kæmpe for Vestens kultur.


SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold