SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Tro, mistro og overtro


Naturvidensskaben har - endnu mest i Vesten - nået forbavsende "viden" om, hvad der tager sig ud som kendsgerninger om os selv, vor klode og det univers, hvori vi synes, vi befinder os. Men milliarder foretrækker stadig at tro, at een eller flere guder har skabt og kontrollerer hvert sekund og hver kubikcentimeter overalt. De er parat til at bekæmpe alle "kættere", der ikke deler deres overbevisning, og nu invaderer de Vesten for at skrue vor udvikling tilbage og erstatte viden med tro - eller overtro.

Hvad er forskellen?

Lademanns Leksikon beskriver overtro med følgende ord: Det er en ifølge herskende religion eller naturopfattelse urimelig tro.

For få århundreder siden brændte vi sådanne "overtroiske kættere" levende. Takket være oplysningstidens filosoffer lærte vi os så vid tolerance, at moderne naturvidenskab og teknik lod sig udvikle.

Indenfor Islam og jødedommen synes en tilsvarende udvikling ikke at have fundet sted; men de springer den måske over. I princip vil de stadigvæk helst slagte dem, der tænker anderledes. Men de vil gerne ganske stille invadere os og overtage de opfindelser, Vesten har gjort.

Det er en invasionsstrategi, som gennem vore medie styres af The Secret Empire, S.E., der indprenter os alle, at racisme, men især hvid racisme, er det tarveligste man kan synke til, pålinje med nazisme. Formålet med dette stræb efter blanding af æt og kultur er at forfladige Vestens lande. og indpode etniske og kulturelle konflikter.

En fransk TV-serie kaldte 1900-tallet kommunismens århundrede. Den gik i hovedsag ud på, at Stalin er god, Hitler ond. Som følge deraf måtte også Stalins allierede være gode. Alt dette ud fra en temmelig Østlig betragtning. I Vesten vandt kommunismens ide kun rigtig politisk magt i Spanien og Frankrig; men i kredse, man betegner som intellektuelle, blændede dens enkle paroler og indfangede mere eller mindre åbenlyse tilhængere.

Under og efter Den Kolde Krig blev disse sympatier - ligesom Olsens - besværlige. En forfatter, der hylder det kulturradikale idol: P. H., som forfattede det gribende digt om ølhunden, der glammede, gik så langt i sit forsvar, at han lancerede begrebet : strategisk tavshed.

Det skal forklare, og helst undskylde, at så mange "kulturradikale" nægtede at opfatte Stalins trusler og grusomhed.

Men dette var og er jo ikke blot de kulturradikales problem; det er hele Vestalliancens og går tilbage til selve krigens oprindelse og dens igangsætteres mål og hensigt.

Det er, hvad vi oplever, hver eneste gang vi åbner en avis eller tænder for fjernsynet.

Vil vi redde dansk og vestlig kultur, må vi vove åbent at bekende taknemmelighed over vore arvede kulturværdier og bekæmpe konflikterne mellem dem og de primitivere religioner/ideologier, som S.E. (Secret Empire) gennem ligemalteri støtter for at undertvinge os.

En hovedtrussel er, som nævnt, i dag de gigantisk voksende befolkninger i udviklingslande ­ikke mindst i Afrika. Hvis denne trussel, der hurtigt bliver militær, skal modvirkes, må kernevåben desværre holdes i beredskab, og fremtiden tegner sig uhyggeligt usikker; men kulturkampen må ikke opgives. I den debat om befolkninger og resurser, som desværre alt for sent må komme, skal viden og kultur gøres til det centrale emne.SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold