SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 Propaganda.com

På nettet er der artikler om alt muligt: godt som skidt. Men alt kan jo ingen overkomme. Så kan det vise sig, at en gammeldags papirtrykt avis kan være nyttig. Jyllands-Posten oplyste 7/2 2012, at man kan finde et "alternativt" "leksikon" på net-siden "leksikon.com". Overskriften lyder; "Leksikon er propaganda". Ja, det er jo desværre alle leksika, mere eller mindre; men det må indrømmes, at denne er mere.

Ganske vist bekender den, at være socialdemokratisk orienteret, hvilket også fremgår tydeligt; men samtidigt er dens motto: "Tvivl på alt!", hvilket den ikke lever op til.

Det viser sig, at den første gang udkom år 2000, samme år som vi udsendte "Vejleder i Mediejunglen", hvis motto var: "Lys over ALT!". Vi reagerede den gang, som vi stadig gør det, mod at visse historiske og politiske fakta forties. Men det generer ikke redaktørerne af det ny leksikon. Her er kriteriet bare at være socialdemokrat. Derfor hævder det frimodigt, at Anders Fogh Rasmussen og andre, der gik ind for krigen mod Irak, er krigsforbrydere, som medskyldige i drabet på på 1,5 mio. irakere. Det er frejdigt at påpege dette. Det kan vel også forsvares, at kalde venstre et forfærdeligt parti, men hvordan kan det finde socialdemokratiet uskyldigt? Og kommunismen?

Og så viser det sig, at det ny initiativ underkaster sig hofhistorikernes diktatur og ligesom vulgærmedierne ikke vil bringe de historiske revisionisters forskning og net-artiklernes afsløringer af urimelighederne i de officielle forklaringer på hændelserne den 11. september 2001.

Som inspiration for vågne gymnasieelever er der altså tale om ny listig desinformation.

Vi kan derfor stadig anbefale vor Vejleder, (findes her på www.samisdat.dk - brug hovedmenu og/eller søgefunktion) hvis oplysninger til forskel fra det såkaldte leksikons er alfabetisk ordnet.
I de 12 år, der er gået, er mange ny oplysninger bragt frem, som vi har forsøgt at indflette i de senere samisdat'er.

Utilstrækkelige resurser har forhindret os i at indføre dem i den oprindelige tekst, ligesom billederne ikke har kunnet indføres i net-teksten; men vi håber, det kan nås, fordi den falske historieskrivning stadig er grundlaget for overgreb og trusler om ny krige.


SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold