SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 


A-, H- og J-bomber


og måske noget endnu værre.

I dag spekuleres over ny massemorderiske våben - så dødbringende som atomvåbnene eller endnu værre. Man er bange for udnyttelse af ny mikrobiologi og nanoteknik. Men samtidig er problemerne med kernevåben igen bragt i centrum af propagandaen.

Nu rygtes det, at eksperimenter med kernevåben fortsætter. De udvikles i forskellige størrelser. Nogle menes brugt i Irakkrigen. Man kan spørge sig, om konstateret stråling kan skyldes den dokumenterede anvendelse af tunge radioaktive metaller til at gøre granater mere gennemslagskraftige overfor tungt pansrede tanks. Dette kan dog ikke forklare den stråling, som blev konstateret efter 9-11-attentatet. Mange er nu overbevist om, at det, der fik tre - ikke to - tårne til at synke sammen, var indplantede mindre atombomber, men i hvert fald en kraftigere i kælderen, den, der slyngede bilerne op mod loftet og udviklede glødende hede, som udstrålede varme i lang tid.

Den ene anvendelse udelukker ikke eksperimenter med den anden.

Amerikansk militær er i forfærdende grad ukontrolleret. En fjerdedel af bevillingerne til det forsvinder sporløst. Det er 400 mia. dollars om året. Donald Rumsfeld opgiver, at 2,3 billioner er forsvundet.

Medens det ser ud til, at der mellem de ny kæmpestore kernevåbenmagter har udviklet sig en slags terrorbalance, så har Israel opbygget et selvstændigt terrorvåben, som gør det til en arrogant magttrussel ikke blot i MØ., men i hele verden. Åbent erklærer israelske ledere, at de behersker USA, og at denne formelt allierede supermagt ikke har, og ikke kan få, den ringeste indflydelse på Israels geopolitiske politik.

Det påpeges, at Israel med topmoderne tyske ubåde er i stand til at true den amerikanske Østkysts millionbyer.

Alligevel er det endnu ikke, trods intensiv mediepropaganda, lykkedes den aggressive stat, at få USA med til et såkaldt forebyggende angreb på Iran. Dels er Iran ingen trussel mod USA, og dels er der en voksende bevægelse for: "No more war for Israel !" : Ikke flere krige for Israel!

Dels er militæret helt op til det amerikanske forsvarsministerium ved f.d. minister Donald Rumsfeld bange for, hvad en sådan krig kan komme til at koste USA. Men Israel truer altså med at gå enegang, skønt det er endnu mere udsat. Om det er andet end papirtorden, kan vi ikke afgøre, men med dets medieherredømme er dets papirtorden dødsensalvorlig, og dets fysiske magt også.

For almindelige jævne danskere er det svært at vurdere det reelle indhold i de nu pågående arabiske oprør. At de er brutale og blodige kan ikke skjules; men det var den store franske revolution også, og den blev udefra hilst dels med jubel - dels med forfærdelse og afsky. Det er reaktioner, som sine steder har holdt sig lige til vore dage. Det samme gælder den russiske revolution. Og hvad kom der ud af disse omvæltninger? Forandringer! Men gode eller dårlige? Vist både og! Hvad mest kan tiden være længe om at afgøre.

Europa bør først og fremmest gøre rent i sit eget bo og lade Islams forskellige retninger finde deres egen udvikling og egne balancer.

Europa må finde tilbage til de frihedsidéer, som blev grundlagt i 1700-tallet. Blandt andre Voltaire fremhævede som det dyrebareste princip, at dem, hvis meninger han ikke syntes om, også skulle have lov til at fremføre dem.

Det er dette elementære, men vanskelige princip, som mediemagten i 1900-tallet fuldstændigt har fortrængt.

For os er det grundloven for begrebet demokrati. Vi kræver: Lys Over ALT: Krigene, kapitalisme, kommunisme, nazisme, racisme, Anders Behring Breivik.

Det vil pine mange, også os selv; men vi er vant til det. Fuld åbenhed om magthavernes, ikke mindst mediemagthavernes forbrydelser må kæmpes frem i dagens lys. Det drejer sig om det enkleste, men for magten mest besværlige:

Sandheden.


SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold