SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Vestlig Samisdat 2012

Brev til kulturminister Uffe Elbæk

Rubjerg, 24. februar 2012
Danmarks Kulturministerium
Postboks  2140    1015  København  K.

Kære kulturminister Uffe Elbæk

Gør ikke tidsskrifter dyrere!

    Vigtig information kan i Danmark kun fås gennem fri udenlandske blade og tidsskrifter. At lægge afgifter på sådanne skrifter er at kæmpe mod ægte demokrati.
   
Intet folkestyre er ægte, hvis borgerne ikke har adgang til alle for fornuftige beslutninger relevante oplysninger.
   
Kulturministeriet må derfor på det kraftigste protestere mod planerne om at lægge afgifter på udenlandske skrifter. Det gælder alle blade, tidsskrifter og bøger.                      
   
I princip er der intet galt ved skat på underholdningslitteratur; men da man ikke kan have smagsdommere til at afgøre, hvad der er underholdning, og hvad der er betydningsfuldt, må man helt afstå fra sådanne fordyringer.
   
Som folkepensionister anvender vi stadig vore erfaringer i skribentvirksomhed. Vigtige for de budskaber og oplysninger, vi bringer, f.eks på netsiden www.samisdat.dk, er American Free Press og især tidsskriftet The Barnes Review + de bøger, som disse udgivere tilbyder. De burde være tilgængelige for alle, i hvert fald på bibliotekerne; men det er de ikke. Det skyldes en politisk sencur, som er usaglig og udemokratisk.
   
Vi har peget på, at Vesten må genoplive 1700-tallets frihedshelte som Voltaire, der fremhævede, at ægte ytringsfrihed forudsætter, at også  meningsmodstandere har krav på at komme til orde.
   
Det er en central kulturopgave for Danmark at fremme dette.
Vi beder venligst om et svar.

Med venlig hilsen 

Marianne Herlufsdatter    
Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
94 80 Løkken     
Tlf. : 98 99 65 74SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 10 - 2012 - Indhold