SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 Var Adolf Hitler virkelig
den incarnerede Satan?

af dr. Fredrich Töben

 
Jeg bliver altid mistænksom, når hofhistorikerne påstår at den østrigskfødte Adolf Hitler var den inkarnerede djævel, et uhyre som man kan give ansvaret for alle onder under solen i fortid, nutid og fremtid.

Hvad gjorde Hitler og hans regering galt?

Vi kender godt forbrydelserne, de begik; men vi ved også, at han bliver beskyldt for forbrydelser, som han og hans regering ikke har begået - listen er endeløs; det ene Katyn efter det andet.

Lad os tage tabuspørgsmålet her: Hvad gjorde Hitler og hans regering ret?

1. Skabte han et ansættelsessystem svarende til Roosevelt's "New Deal", som på tysk blev kaldt "den ny plan" til at få 7 mio. tilbage til arbejde?

Svar: Det gjorde han.

2. Stoppede han kursspekulanter og åger ved at skabe et. internationalt kontrolsystem, så at lande ikke kan blive ødelagt af den "civile orange­selskab revolution"?

Svar: Det gjorde han.

3. Stoppede han tyske selskaber, der tog deres profit ud af landet men stadig indtil 1991 tillod overførsel af profit fra fremmede selskaber i oversøisk Tyskland?

Svar: :Han gjorde det.

4. Revolutionerede og forenklede han socialsystemet, som stadig er lov i dag?

Svar: Det gjorde han.

5. Gjorde han Tyskland til det ledende land i videnskab og teknik, hvilket vakte verdens misundelse?

Svar: Det gjorde han.

6. Tilbød han før og under WWII de allierede over 40 fredsforslag som de allierede afviste?

Svar: Han gjorde det.

7. Ledte han 21. juni 1941 et afværgeangreb mod Stalin, som 5. juli 1941 ville starte et damptromleangreb mod vest hele vejen ned gennem Europa for at forvandle det til et kæmpemæssigt Gulag?

Svar: Han gjorde det.

8. Blev denne mand i hans brune skjorte ikke hyldet og beundret af mange af verdens ledere fra Moskva til London, til Washington, deriblandt Stalin og Churchill?

Svar. Det blev han.

9. Var det Adolf Hitler og Vidkun Quisling, der blev de teoretiske grundlæggere af den europæiske Union?

Svar: Det var det.

Hvad underlag for ovenstående angår henvis venligst til Martin Allen's "The Hitler-Hess Deception"; The Spectator, 5. maj, 2007:

"Guess who invented the EU. it was Quisling" ; Antony G. Sutton: Wall Street and the Bolshevik Revolution og Wall Street and the Rise of Hitler; Joachim Hoffman: Stalin's War of Extermination; Victor Suvorov: Icebraker: Who started the Second World War?, og M. Day: Werner Maser: Der Wortbruch.

Husk, der er ingen, der vinder i krige undtagen Wall Street. Se til Irak i dag. Hvis du dræber en person, vil du blive anklaget for mord, hvis du bliver fanget.

Hvis du dræber millioner mennesker i krig vil du blive en erobrer af nationer, monumenter vil blive rejst over alt for at hylde dine sejre - forudsat at du vinder krigen.

Hvis du taber krigen får du skylden for dine egne forbrydelser, som blev begået medens du regerede: men oven på det bliver du gjort ansvarlig for de drab sejrherren har begået-

Hilsener fra Katyn, Hiroshima og Dresden.

Sejrherren vil også berøve dig din menneskelighed. din identitet og forvandle dig til et uhyre, den inkarnerede djævel- Hvilken patetisk måde at skrive og udlære historie på: "Vi, de gode: I de onde og hæslige"

Han slutter : " I rest my case!".

Vi har bl. a. ved citater af Ward G. Price vist, at dette billede af Hitler som den enestående onde er falskt, og aktuelt har dr. Töbens artikel og interviewet i The Barnes Review 2013, nr, 3 med den spanske revisionist Joaquin Bochaca dokumenteret det samme.

Men medierne påstår igen og igen, at Tyskland startede begge verdenskrige og bærer skylden for alle rædslerne,

Nürnbergprocesserne blev en parodi på vestlige retstraditioner og blev gjort til forbillede for de senere menneskerettighedsdomstole, som har svært ved at genfinde fornuft og balance.

Krigstidens og efterkrigstidens bortforklaringer af kommunismens og stalinismens forbrydelser har forvansket al debat under den kolde krig, understøttet af de venstre-"intellektuelle"s revolutionsromantik.

Satyagrata er et indisk ord, der betyder: sandhedsmagt.
Gandhi gjorde det til sit kampråb, og så længe kampen drejede sig om Indiens frigørelse fra Storbritannien voksede hans magt og endte med sejr. Men da han ville, at det fri Indien skulle rumme muslimer og hinduer tæt til hinanden, svigtede sandhedsmagten, og han mistede sit lederskab.

The Secret Empire (S.E.) byggede ikke sin magt på sandhed: men på bedrag.
Med sin hemmelige strategi startede og styrede det de to verdenskrige og dirigerer nu de mere begrænsede konflikter, som behændigt kan vikles ud til start af den tredje verdenskrig. Krigene giver sjældent gevinster til dem, der fører dem; men kræver uhyre summer til industri og banker og giver dermed spillerum for S. E.

S.E. har kunnet udfolde sin store magt så længe, medierne har været i stand til at opretholde det indtryk, at de fremstillede sandheden. Men i takt med at overdrivelser og løgne afsløres mindsker imperiets magt. Måske er det de første tegn på dette scenarium, vi begynder at iagttage nu.

 

I Kina har man ikke historieskrivning

Der må man kun skrive om magthavernes store og gode gerninger.

Det er præcis ligesom her!

Hofhistorikerne må kun skrive rosende om krigsherrernes trofaste sammenhold om at ødelægge Tyskland. Deres opgave er at forsvare, at kredsene omkring Churchill og Roosevelt: Baruch, Morgentau, Eisenhower osv. kunne støtte Stalin og forære ham hele Østeuropa.

Men det flød naturligt som en fortsættelse af krigens propaganda. Vanskelighederne blev først mere besværlige med den kolde krig.

Vi har oversat det foregående indslag af den berømte australske professor fra Barnes Review nr. 1. 2008

 

SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 11 - 2013 - Indhold