SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 


 

Pundik & Krasnik
OG RESTEN AF VERDEN

 

KRISTELIGT DAGBLADS FORLAG har udgivet en bog med denne beskedne titel.

De to mediemoguler interviewes af Allan Sørensen, som forstår at stille de bekvemme spørgsmål, og især at undgå de ubehagelige. Vi kalder de tre hovedpersoner: P., K. og S.

P. og K. er enige om, at jøderne så godt som altid må have ret, fordi de er blevet udsat for så mange overgreb, kulminerende med "Holocaust": Mordet, overvejende i gaskamre, på 6 mio. jøder. De ser altså storsindet bort fra andre påstande på op til 25 mio; men især fra revisionisternes beregninger, som viser langt lavere tal. Og så henviser de til 9/11, som officielt giver muslimer skylden for angrebet. Det er altså sund fornuft at støtte jøderne mod arabere. Og så er de jo klogest i verden. Det ser man af, at de får flest nobelpriser. Men det kan jo også skyldes, at de behersker alle medier med indflydelse. Vi ser, at de store tyske fysikere aldrig nævnes; men Einstein gøres til alle tiders geni, skønt både en østriger og en italiener havde offentliggjort den berømte formel før Einstein skyndte sig af bringe den, uden at nævne de andre forskere.

K. bemærker at mange siger, at jøderne kontrollerer al ting: men det er bare snak. P.: Nej, det er bare godt. Men hvorfor kan de ikke lide os? Det skyldes antisemitismen, "som goyerne lider af; men jøderne dør af."

"Denne flotte formel citerer de; men den er muligvis også Pundiks eget værk. Men antisemitisme er ikke en sygdom. Den er simpelt hen den fornuftige reaktion på jødisk aggression, som jo ikke er af ny dato, men er oplevet igen og igen lige siden oldtiden. Den skyldes den jødiske religion eller levelære, som altid mere eller mindre åbent har stræbt efter overherredømme. Oprindelig stolede man på Jahves løfter om at udrydde alle deres fjender; men efterhånden opdagede de, at de selv med konsekvent egoisme kunne nå utroligt langt, især overfor kristendommens naivitet. Vi har Israel Shahak at takke for afsløringen af de hemmelige, men effektive principper.

Dertil kommer erklæringer gennem tiderne af jødiske patrioter fra Spanien over Frankrig til Rusland, hvor Zions Vises Protokoller til sidst blev udgivet. De fleste almindelige jøder vil vist nok hævde, at skriftet er et falskneri, da de ikke selv kender til instrukser fra de Vise. Men de høje herskere kender det, og det er utroligt så nøje de forstår at indrette samfundet efter det.

Jøderne erklærede Tyskland krig i 1933

De startede med det samme en verdensboycot af tyske produkter. Da landet var i største elendighed efter verdenskrigen med krav om skadeserstatninger slog det meget hårdt. Dette nævnes aldrig i medierne; men da tyskerne svarede med et par dages boycot af jødiske butikker fyldtes verdensmedierne af fordømmelse af "Krystalnatten". Og det fortsætter den dag i dag.

På grund af krigserklæringerne og angrebene på tysk økonomi var interneringen af jøder naturlig; men det iværksatte det næste stormskridt i propagandakrigen: myterne om jødemord. K. taler om det grusomme i at planlægge udryddelsen af et helt folk; men det gjorde tyskerne ikke. De ville blot have dem ud af det land, som de systematisk udsugede. Men jøderne planlagde dette folkemord på tyskerne og realiserede det i millioner. Hovedværket hed "Germany Must Perish" og skildrede, hvordan alle tyskere skulle udryddes. Alle tyske områder skulle fordeles mellem nabostaterne. Danmark skulle kun have en lille bid. Denne bog måtte ikke vises i Tyskland; men den udkom i USA og bidrog til det tyskerhad, som ledende kredse omkring Roosevelt praktiserede i modstrid med flertallet i landets befolkning. Vi kan henvise til, hvad vi før har skrevet, fordi gademedierne ikke ville oplyse det.

Krigen fortsætter

Jesus belærer os i en lignelse om, at en tjener ikke kan have to herrer. Han vil komme til at bedrage den ene. P. og K. tjener både jødedommen og Israel og danske medier. Men de har ingen bekymringer for dobbelte loyaliteter. Det betyder vel, at de i realiteten bare har een.

Det ville da være interessant at høre lidt nærmere om, hvordan de forholder sig til kommunismen, med hvilken så mange intellektuelle jøder invaderede Rusland og indtog ledelsen af den store revolution. På trods af lejlighedsvise tilbageslag og pogromer indtog de ledende stillinger i det efterfølgende morderiske diktatur. Dette fortsatte helt ind i den kolde krig, i hvilken Stalin havde erobret det halve Europa og fyldt det med pansertropper og atommissiler. England og især USA havde hjulpet med til at opbygge denne horrible krigsmaskine. At den ikke var trængt igennem helt til Atlanterhavet, kan vi kun takke Hitler for. Han tabte krigen, men reddede Europa. Og han vidste, at det var det, han gjorde.

Enhver bør kunne se dette i dag; men ingen, undtagen Barnes Review og AFP og modige netsider vover at sige det åbent.

Det havde været interessant at erfare, hvad de to mediefolk, der som redaktører har haft adgang til de nyheder, som bliver sigtet fra, ville svare på nærgående spørgsmål fra en skarpsindig kristen redaktør.

Desværre var Allan Sørensen ikke sådan een.

SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 11 - 2013 - Indhold