SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 


Falske og falske og
falske flag


England førte inden de store krige an i udbredelsen af myter om hunnerne: Tysklands barbariske ondskab og primitivitet.

Men hvad effekt angår blev de slået af zionisterne med myten om holocaust: udryddelseslejren, der skulle myrde alle jøder.

Denne myte overlevede krigen, ja, overskyggede den, og overlevede og overskyggede alle senere krige og begivenheder. Den fylder stadigvæk vore medier dag efter dag, skønt kritiske forskere har vist, at den er fiktion, et mesterbedrag af zionismens propagandaapparat. Kampagnen har fostret skadeserstatninger, museer, monumenter, film, bøger og helligdage i Europa, USA og Israel.

Denne eventyrlige succes har naturligvis inspireret efterretningstjenester i Vesten og Israel. Når dette kunne lade sig gøre, så må alt kunne lade sig gøre - jo frækkere, des bedre. Derfor den ene falske operation fulgt efter den anden.

Israel har naturligvis placeret sig i spidsen med direkte aktioner som angrebetUS-Liberty: men dens lange arme skimtes også bag USA's hemmelige operationer.
Det gælder de hemmelige aktioner mod Cuba, og mordene på Kennedybrødrene, og det må mistænkes, at Mossad har en finger med i spillet bag konspirationen, eller konspirationerne, der organiserede 9/11-katastrofen. Hvis man eftersøger, hvem der havde fordel af denne ulykke, er det åbenlyst, at det amerikanske krigsparti opnåede de krige, som det naivt mente ville være til fordel for landet, hvilket jo har vist sig at være en blodig misforståelse. Den eneste, der havde fordel af krigene er Israel, hvis konkurrenter i MØ er blevet invaderet og lemlæstet af supermagten omend med ringe succes.

Medieverdenen er delt i to grupper: journalister og fotografer i krigszoner vover livet fremme i forreste række og bliver dræbt i hundredevis. Alligevel vover de sig frem igen og igen for at bringe de skildringer af virkeligheden, som de har for øje.

Men i de daglige reportager opvartes vi af et massivt flertal af robotter, der ved, eller bør vide, at det virkelighedsbillede, de formidler, er falskt og forvredet.

Hvorfor?

De risikerer ikke i vort og nærtbeslægtede "demokratier" at miste det nøgne liv ved at skildre virkeligheder så nært som muligt, dvs. skildre alle konflikter, som de er. Men de risikerer karriere og levebrød, hvis de afslører sandheder, som den højeste mediemagt vil holde for sig selv. I virkeligheden er de altså uærlige bevidst eller af uvidenhed. Og vort samfund har ikke ytrings- og informationsfrihed.

Vore såkaldte demokratier er ikke demokratier. Det er vor tids centrale problem. Propagandakrigen om Anden Verdenskrig raser stadig.

Drejede den sig ikke om frihed og demokrati? Det skulle det jo forestille, og det vil mange stadigvæk gerne tro. Men sandheden er en helt anden. Det minder om en gammeldags religionskrig.

Vi har et gudepanel: Churchill, Roosevelt, Eisenhower, Stalin. Og en djævel: Hitler.

Som i det gamle Rom skal vi ære disse guder, uanset hvilke svagheder, vi ved om dem. Og vi skal hade djævelen, uanset vi ikke ved meget om ham.

Vi har bragt dr. Töbens betragtninger over Hitlers gerninger. De forbløffede ved at være temmelig positive. Jamen Hitler startede Anden Verdenskrig! Nej. Det gjorde Churchill. Jamen han startede krigen mod Rusland. Ja men ellers havde Stalin startet den med et erobringstogt  med overlegne styrker mod Europa.

Nu stoppede tyskerne med støtte fra frivillige i andre europæiske lande, deriblandt Danmark, hans store plan, så at han trods støtte fra USA og Vesteuropa måtte nøjes med Østeuropa; men det var dog stadig en stor foræring af Churchill, Roosevelt og zionisterne med mange flere.

I den danske propaganda for vestmagternes "retfærdige krig" indgår naturligvis hyldest til den danske modstandsbevægelse. Den var nødvendig, da Sovjet ellers havde fået held med sit forsøg på at gøre Danmark til et fjendeland, der skulle straffes ligesom Tyskland.

I maskespillet indgik, at de idealister, der havde deltaget på tysk side i kampen mod Stalin skulle straffes eller i hvert fald ikke anerkendes for deres indsats.

Efter over 65 år må det være på tide endelig at gøre op med propagandaløgnene fra den krig. som Charles Tansill med flere kaldte unødvendig.

De falske idoler, Churchill, Roosevelt, Eisenhower, Stalin må pilles ned af piedestalerne og erkendes som, hvad de er, verdenshistoriens største krigsforbrydere.

Og THE SECRET EMPIRE er vor tids farligste fjende; men den blegner, når medierne tvinges til at afsløre sandheden

 

SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 11 - 2013 - Indhold