SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 


Gotikkens Storhed


Et led i magtelitens strategi for at svække Vesten er ensidigt at lovprise, hvad andre kulturer har frembragt.

I den sidste tid har man især fremhævet Islams betydning. Man fremhæver, at araberne hjalp til at redde den klassiske kultur ved at oversætte den græske kulturs største genier. Samtidigt lovsynger man den islamiske arkitekturs indflydelse i erobrede spanske byer. Og det antydes så kraftigt som muligt, at Vestens kultur var bundet i "middelalderligt mørke".

Det er heldigvis uretfærdigt. I middelalderens Vesten virkede betydningsfulde personligheder - ikke mindst her i Norden. Og gotikkens bygningskunst omfatter verdenskunst på højde med pyramiderne og de ægyptiske og fjernøstlige templer - storværker, der langt overgår Islams. Dette illustreres selv i 1400-tallets Spanien, hvor pragtfulde gotiske katedraler var samtidige med de islamiske indslag.

Magteliten kæmper for at give os mindreværdskomplekser. Men vi må ikke underkaste os. Vi skal forsvare vor kulturarv, og den gotiske kunst er noget af det største, vi har!

Endnu i renaissancens første tid, var det de i gotikkens formsprog forankrede, der skabte de mest forunderlige værker. Det er tilstrækkeligt at nævne: Mathias Grünewald, Hans Baldung Grien og den ældre og yngre Cranach.

 

SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 11 - 2013 - Indhold