SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 


Hvid - sort

 


I april 2013 fik fjernsynet den idé at sammenligne en dansk niendeklasse og en kinesisk. De danske børn nyder som bekendt en betydelig frihed til at gøre, som det passer dem. De kinesiske børn er underkastet streng disciplin og længere skoletid. Det var jo spændende at se, om ikke kineserne blev bedre rustet til den konkurrence, som vi kan vente i fremtiden. Det viste sig, at de klarede sig bedre. (NB: Det viste sig senere at være en eliteklasse, altså urimelig sammenligning fra fjernsynets side)

Men der var også en anden forskel: Kineserne var kinesere; men i den danske klasse optrådte et ret dominerende antal afrikanere. En af dem kom for sent, men lå og slangede sig veltilfreds på en stol.

Hvor stort dette farvede indslag var, fik man ikke oplyst. Ej heller om det måtte formodes at bidrage positivt eller negativt til det danske resultat, skønt dette måtte være et interessant spørgsmål.

Vi ved, at negre er dygtige til at løbe, spille fodbold og bokse. Og vi ved, at de har skabt selvstændig musik og billedkunst. Men hvordan er deres tilpasning til et moderne teknologisk samfund? Er det et befolkningstilskud, som vil bidrage til at gøre Danmark konkurrencedygtigt i forhold til så mange andre folk, deriblandt det kinesiske med en milliard indbyggere?

Ude i verden ser vi afrikanerne gøre sig fri og skabe egne styreformer. Er de effektive? Er de humane - respekterer de menneskerettighederne? Er de antiracister - respekterer de andre racer?

Det virker ikke overbevisende sådan. Og fjernsynets lille eksperiment synes ikke at vise, at den ny folkeblanding er til gavn for vort land.

Danmark har modtaget indvandring især fra nabolandene uden at landets styrke og karakter er negativt påvirket. Nogle gange tværtimod. Med noget helt andet er massiv indvandring af andre racer og "kulturer".

Vi accepterer alle sammen - eller de fleste - at vort land må have byplanlægning, der fastlægger love og regler for forskellige områder tilpasset forskellige interessegrupper.

Når du skal bosætte dig i dit eget land, må du vælge et område. som bedst muligt tilfredsstiller dine krav, og så må du acceptere de regler, som dér gælder.

Hvis du skal vælge land, må du på samme måde vælge mellem de lande, der er bedst indrettet efter dit eget gemyt.

Er du muslim eller jøde, bør du naturligvis vælge et muslimsk eller et jødisk land.

Holder du af dansk, bør du vælge Danmark eller et land, der accepterer dansk og vestlig kultur.

Det betyder et opgør med mediernes agitation for at alle holdninger til religion og nation ­ undtagen een - er lige vellykkede, og folkeblanding derfor vejen til fred og løsning af alle konflikter.

Sandheden er den modsatte:

Fred opnås bedst i homogene samfund.

Vi har bemærket, at det er medierne, eller SE (Secret Empire), der kontrollerer medierne, som er fjenden. Det centrale er altså stadigvæk den evige kamp for sandhed, som må gå videre.

 

SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 11 - 2013 - Indhold