SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 


Dronningens nytårstale 2014Vi må ikke blive smålige !


Dronningens tale flød som sædvanligt så længe, hun holdt sig til de mest selvfølgelige selvfølgeligheder. Men da hun ville forsøge sig med noget mere indviklet, snublede hun over ordene og måtte forsøge at hægte dem sammen igen. Det lykkedes hende dog at få sagt, at vi ikke må blive smålige.

Og så fremhævede hun, at vi i 194o'erne hjalp jøderne over sundet til Sverige; men hun nævnte ikke, at jøderne havde erklæret Tyskland krig og gennemført verdensboykott af tyske varer. Heller ikke, at de havde erobret magtfulde stillinger i den Sovjetunion, i hvilken Stalin på bekostning af millioner russere havde skabt en krigsmaskine, som nu stod parat til at erobre Europa.

Takket være Hitlers afværgeangreb var overraskelsesmomentet gået tabt og fronten flyttet langt ind på russisk område; men med massiv støtte af krigsmateriel fra Churchill og Roosevelt var den tyske offensiv standset, og Stalin kunne fortsætte at forsøge på at gennemføre sin oprindelige plan.

Som bekendt lykkedes det ham trods støtten fra Storbritannien og USA "kun" at erobre halvdelen. Men det var dog ikke så lidt. Man må jo ikke være smålig

Så afslørede "Den kolde krig", at det ikke var så rart endda - Måske skulle man have været lidt mere smålig. Men nu var det for sent, og medierne måtte ikke skrive, at det var Churchills og Roosevelts og Eisenhowers skyld. Så kunne dronningen jo heller ikke gøre det. Ikke sært. at hun var ved at kløjs, når hun syntes, hun måtte sige noget om den forfærdelige tid.

Er det da ikke bedst, at lade den hvile i fred ? Nej, for den hviler ikke!

De magter, der drev det forfærdelige spil hviler ikke på laurbærrene.

Med det erobrede medieherredømme, så de, at de med fri adgang til løgn, var i stand til at styre verdenshændelserne. Det gjorde dem til verdenskrigens eneste suveræne vinder.

De fortsætter derfor succésen og har opnået, at USA og Europa har involveret sig i tre krige på Israels vegne. Men det er ikke gået helt glat. Derfor har de intensiveret deres propaganda.

Selv om "Den kolde krig" afslørede Sovjetsystemets aggressivitet og hvor gennemført - iøvrigt forbavsende venstreorienteret - alle historiske hændelser var fordrejet, mærkede de stigende modstand og fortsatte deres løgnekamp.

Hitlers påståede erobrervilje skildres i programmer, hvor han stemples som folkeforfører. Hans mål skulle være, at narre tyskerne til at ønske verdenserobringskrige. Men det bildte han sig ikke ind at have ressourcer til. I virkeligheden formulerede han blot det store flertals ønske om at genfå de gamle tyske områder, som Versaillestraktaten havde bragt under fremmed herredømme, hvor 4000 tyskere blev myrdet.

Men så var han også bange for jødernes og kommunisternes og Sovjetunionens magt med diktatoren Stalin ved roret. Det burde alle europæere også være. For Stalins erobringslyst gjaldt ikke gamle russiske områder, men andre lande som Polen, Baltikum, Finland m. m.

Naturligvis var der europæere, der indså den samme fare; men de fik ikke adgang til de jødisk dominerede medier. Dér rettedes den gang som nu alle medieangreb mod Hitler og nationalsocialismen.

Berlingeren skriver 15. januar 2014: "Danmark var for 200 år siden, i 1814, ved at blive slettet af landkortet.

Som straf for en påtvungen alliance med Napoleon blev Danmark tvunget til at afstå Norge til Sverige, der også gerne ville have Sjælland - så kunne tyskerne få resten. Men stormagterne ville ikke have samme magt på begge sider af Øresund, og sådan blev Danmark reddet den gang.

Men ingen taler om, at Danmark i 1941, sammen med resten af Europa, var endnu nærmere ved at blive udslettet og indføjet som en folkesocialistsk nullitet i Stalins verdensimperium.

Stalins velforberedte erobring blev alene forhindret af Hitler og den tyske hær, som forresten fik hjælp af frivillige fra mange lande, deriblandt Danmark.

Det er dette, som medieherskerne med alle midler vil forhindre, kommer frem. Det gælder nu mere end nogensinde om at støtte de netsider og skrifter, der afslører fordrejningerne

SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 2014 - Indhold