SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 


Europa


Sigrid Rimland/Zündel bor i Tennessee i USA. Hun er gift med Ernst Ziindel, der bor i Tyskland efter at have afsonet en fængselsdom, fordi han havde sagt sandheden om holocaust og havde skaffet solidt bevis for sin påstand. Skønt canadisk statsborger kan han ikke besøge Canada og indtil videre heller ikke USA, hvor hans kone bor.

Og hun kan ikke besøge Tyskland på grund af landets hårrejsende love, der forbyder frie ord og tanker.

Men ægteparret holder kontakt med telefon og gennem internet, og fortsætter deres kamp for frihed og sandhed.

Sigrid meddeler deres tanker gennem ugeskriftet Zündelsite. Gennem dette har vi kunnet følge deres tanker om åndsliv og samfund.

Under Ernst's fængselsophold og tiden nærmest efter var det naturligt at Sigrid, så godt hun kunne tillade sig uden at bringe Ernst nye problemer, talte revisionisternes sag vedrørende tiden omkring Anden Verdenskrig. Men efterhånden fandt de, som også andre revisionister, at alt, hvad der burde siges om dette, var sagt overbevisende nok. Det var på tide at vurdere samtiden og naturligvis bedst muligt fremtiden.

Den store udfordring i dag er befolkningseksplosionen. I dag lever en milliard i Afrika, og tallet fordobles hurtigt. Levestederne til alle verdensdelens pragtfulde dyr bliver stadig mindre, og endda kan produktionen af levnedsmidler til menneskene ikke følge med. Millioner sulter, og bølger af udvandrere søger sig til Europa, der så småt har indrettet sig på at begrænse sin vækst; men som nu invaderes af folkeskarer, der ikke kender til at holde igen.

I USA strømmer en invasion af spansktalende over grænsen fra Mexico, og den tidligere befolkning af overvejende angelsaksisk talende trues med at blive et mindretal.

Sigrid Rimland er bekymret på vegne af europæisk kultur. Den trues ikke alene af invasionen af afrikanere og sydamerikanere: men af zionistmediernes værdimanipulation.

Zionisteliten agiterer for, at modstand mod indvandring, undtagen af jøder til Israel, er racistisk og umenneskelig. Og europæiske overgreb fremhæves medens andre kulturer føres frem og lovprises.

Sigrid Rimland mener, at alle, der nedstammer fra "hvide" europæere, bør tage vare på og forsvare den europæiske kulturarv.

Hele Europa og ikke mindst Danmark må være enig med hende.

Her domineres medierne af debat om EU. De fleste ønsker ikke et centraliseret diktatur i toppen, men et lande-demokrati, hvor de enkelte lande har en rimelig mulighed for indflydelse.

Men det vil emperieéliten ikke have. Den vil, at alle lande skal styres af deres mediemagt og underordne sig verdensimperiet: Den Ny Verdensorden.

Alle nationale hensyn kaldes fjendskab mod Europa; men det er bedrag. Europas interesse er, at alle dets lande udvikler deres specielle værdier såvel som de fælles.

I anledning af halvtredsårsdagen for mordet på John F. Kennedy bragte dansk fjernsyn det ene indslag efter det andet om præsidenten, og naturligvis berørte man også de konspirationsteorier, som lanceredes om baggrunden for mordet; men påfaldende undgik man den mest overbevisende af dem, som blev bragt i bogen "Final Judgment, the Missing Links in the JFK Assasination Controversies." af Michael Collins Piper. Den pegede på, at Israel pressede for at få USA til at hjælpe det med at skaffe kernevåben.

Men Kennedy ville ikke bidrage til at bringe dette våben til Mellemøsten. Dermed var han Israels hovedfjende og mål for Mossad, som løvrigt havde nære kontakter til de andre konspirationsemner, man regmede med: Mafiaen, CIA og FBI.

Det fremgik af de viste film, at vicepræsident Johnson sad i en af de biler, der fulgte bilen med Kennedyparret. Man fandt også frem til, at en politiofficer i en af disse biler - "af vanvare" - affyrede det skud, der dræbte Kennedy.

Det meste var altså et uheld, hvis man skal tro denne version.

Men senere fremførtes en film tilskrevet Zapruder, der klart viste, at Kennedy blev skudt forfra.

Følgerne var i hvert fald verdenshistoriske: Samme dag blev vicepræsident Lyndon B. Johnson anerkendt som præsident Kennedys efterfølger og så fik Israel snart al nødvendig hjælp til at etablere sin kernevåbenmagt, der truer hele Mellemøsten og det meste af Europa.

Lige så Israelvenlig viste han sig, da Israel angreb det amerikanske skib USS Liberty for at sænke det og give Egypten skylden.

34 amerikanske soldater blev dræbt og 174 såret. Men skibet sank ikke. Jagere fra et amerikansk hangarskib blev sendt i luften for at hjælpe det betrængte skib; men de blev kaldt tilbage af præsidenten. Og så beordredes fuld tavshed om episoden. Den kom dog til sidst frem alligevel.

Sammen med andre falske flag. De er efterhånden så mange, at imperiets enemagt er begyndt at vakle.

I USA kæmper man mere og mere åbenlyst for fuld ytringsfrihed og udgiver et omfattende bibliotek. Herhjemme må man stadig gå til nettet:

www.samisdat.dk / www.mosaisk.com / www.thedodo.info /http://hammersmeden.wordpress.com
www.balder.org / www.patriot.dk / www.davidduke.com /
www.controversyofzion.info.

SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 2014 - Indhold