SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 


 

Churchill forærer Stalin
det halve eller hele Europa

I Barnes Review, nr.1, 2014 beretter Peter Strahl om den anglosovjetiske pagt 15. okt. 1939.

På det tidspunkt havde England erklæret Tyskland krig, men ikke set sig i stand til at iværksætte afgørende militære aktioner.

Det er interessant at læse, hvordan Churchill på det tidspunkt forestillede sig i nært samarbejde med Stalin at iværkssætte krigshandlingerne. Sovjet skulle erobre (hele) Finland. Storbritannien og Frankrig skulle erobre Danmark, Norge og Goteborg med Sydsverige, hvorefter Tyskland skulle angribes på to fronter: fra øst og Vest.

Som bekendt gik det ikke helt efter planen. Det blev Hitler, der besatte Danmark/Norge, og Sverige forblev neutralt. Sovjet lykkedes "kun" at erobre en østlig del af Finland. Nedkæmpningen af Tyskland tog selv med USA til hjælp fem år og kostede endeløse ødelæggelser af mennesker og Europas kulturbyer.

Og hvad fik Churchill ud af den krig, som han alene (og Stalin) havde ønsket? Jo: et lemlæstet Tyskland, et tabt imperium og et Sovjettyranni, som med egne og af Vestmagterne forærede våben rykkede frem og besatte halvdelen af det europæiske kontinent med en trussel mod resten, større end nogen sinde.

Denne dødelige trussel forblev i over 45 år.

SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 2014 - Indhold