SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 


Farlige indvandrere

I marts 2014 invaderer Rusland Krimhalvøen. Vesten protesterer,
men kan ikke stille noget op.

Begrundelsen er jo, at der er mange russere på Krim. Det harStalin sørget for. Nu vil de gerne hjem - i hvert fald mange af dem. Og så må Putin jo hjælpe dem. Men det giver bange anelser. Der er også russere i andre lande som Polen og Baltikum Det vækker frygt i disse stater; men vi bør også tænke os om.

Den tåbelige indvandringspolitik, vi fører, skaber større og større enklaver af folk med væsensfremmed kultur.

Hvis de ikke synes deres interesser bliver tilstrækkeligt tilgodeset, må vi da finde os i, at et land, der er større end vort, der ikke er stort,kommer og kræver at overtage vort land?

Mange andre stater gør sig sikkert sådanne overvejelser, og det ligger sikkert bag den store opstandelse, som Krimsagen har vakt.

SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 2014 - Indhold