SAMISDAT - Lys over ALT, det er det, vi vil !

hugin


Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 


9/11
og zionismen
M'bala M'bala/Dieudonné

USA-præsident George W. Bush lod en kommission udarbejde en rapport om 9/11.

Det blev til en bog på 800 sider. Men 28 sider forbød han, at offentligheden fik kendskab til.

Nu har to kongresmedlemmer krævet, at de bliver gjort tilgængelige. Hidtil uden resultat.

Mange mener, at sandheden om 9/11 vil skabe en kaotisk situation og bringe Bush og en del medarbejdere mange år i fængsel.

Formålet var jo, at give især arabiske oliestater skylden og starte krigene imod dem.

Så godt som alle medier - også vore egne - støtter regeringens fremstilling. Men, som vi har vist, kan den ikke være rigtig. Det yderste ansvar for katastrofen må altså ligge hos dem, der behersker medierne. For dem er Bush og de ganske mange, som har bidraget til eller som passivt har accepteret den, marionetter, hvilket naturligvis ikke gør dem uskyldige.

At efterretningstjenester, ikke mindst Mossad, har bidraget, er uigendriveligt afsløret. Her er altså tale om en falsk-flag operation af zionismens øverste ledelse.

Vi ved, at der findes venlige jøder som Israel Shahak, Men vi ved også, at de styrende jøder følger zionismens ideologi, som kræver absolut herredømme og er fjender af alle ikke-jøder.

Veterans Today skriver: Zionismens hjerte er had: hadet til Tyskland, indoktrineringen af europæerne og den slaviske lydighed overfor bankherskerne.

Uden zionismen ville der ikke have været krig i Syrien eller krig mod terror - ingen Suez-krise, ingen tjetjenske bombninger i Rusland - uden zionistpenge ingen teaparti af krigsmagere og ekstremister i USA - ingen styrtflod af neuroser i skoler og børnehaver og mest af alt: Ingen kriser i økonomi og pengevæsen.

Karakteristisk for det begyndende oprør mod zionismen er i Frankrig M'bala M'bala, kaldet Dieudonné, Vorherres foræring. Hans moder er fransk, hans far er fra Cameroun.

Han har opfundet en speciel "omvendt Hitlerhilsen", som kaldes quenelle. Med højre hånd på hjeret lader man venstre arm pege nedad med strakte fingre. Denne hilsen er blevet ret populær, selvom medierne kalder den antisemitisk. Men Dieudonné selv siger, at den betyder antisystem. Den er anti-etablissement, anti-venstre, anti-højre. Den er et symbol rettet imod tyranniet af det politisk korrekte.

Forresten peges der på, at godt 95% af jøderne i Palæstina ikke er semitter, men europæere. Der burde nok rettere have stået asiater.

SAMISDAT HOVEDMENU
SAMISDAT 2014 - Indhold