VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

Brev til tidsskriftet 'Historie'

 

Rubjerg, 16. juli 2009

HISTORIE.
Strandboulevarden 130
21 00 København Ø

Nødvendigt at omskrive Nutidshistorien

Under nittenhundredtallets store krige nåede propagandakontorerne, på grund af mediernes udvikling, en magt som aldrig før, og magthaverne ville, eller kunne, ikke give afkald på de fordrejninger, som man havde fundet nyttige under krigen. De blev fastholdt og nogle endda bygget videre overfor de stater, der havde tabt krigen og som, på grund af amerikanske regeringers bestandige krav om betingelsesløs kaoitulation, var bragt ude af stand til at forsvare sig. Store politiske og økonomiske interesser blev forbundet dermed.

Men kritiske forskere er blevet flere og flere, og det må være på tide, at offentligheden får at vide, hvad der er blevet afsløret.

Selv har vi, som de fleste andre, trods mærkelige modsigelser, troet på, hvad medierne og hofhistorikerne udbredte om de forfærdelige begivenheder, indtil et skrift, inspireret af Institution for Historical Review, dumpede ned i vor postkasse.

Det fremførte nogle påstande, der forekom os absurde, men som dog måtte efterprøves. Vi skrev til instituttet og spurgte om de havde beviser for de forbavsende påstande. Det havde de, og dertil information om utroligt meget andet.

Da undervisningsministeriet lancerede idéen om en historiekanon fandt vi, at tiden måtte være inde til at gøre op med de mest grovkornede skævheder. Vi pegede på en lang række og sendte dem til ministeriet, der takkede for modtagelsen, men vist desværre ikke gjorde mere. Vi stiller da materialet til rådighed for tidsskriftet og håber, at De vil viderebringe de rettelser i nutidshistorien, som er så påkrævede.

De kan finde teksten på www.samisdat.dk , i Journalisternes Sorte Bog. Efter Omvurderinger fra s. 20 29 peges på 23 forbigåelser, der forvrider nutidshistorien. Bemærk også Michael Walsh's artikel OPGØR MED MYTERNE OM ANDEN VERDENSKRIG og de interessante læserkommentarer. Det hele er lige til at bringe i Jeres blad.

Vi vedføjer en kort liste over vigtig litteratur og kopi af et interview i The Barnes Review, hvor den fremragende forsker Carlo Mattogno, der bl.a. har arbejdet sammen med Jürgen Graf, fortæller om sin vej til revisionismen.

Alle de store revisionister har jo, ligesom vi, i begyndelsen været skeptiske, men blev overbevist af kendsgerningerne. Vi håber, at De vil vise sandheden samme respekt.

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
94 80 Løkken
Tlf.: 98 99 65 74.

P.S.: Churchill var en rædsom maler, og omvendt var Hitler langt bedre end hadpropagandaen har villet indrømme. Men de var begge lige fremmede for de ny veje i maleriet, som deres samtids store kunstnere var i færd med at udvikle.

 

SAMISDAT 7 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU