VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

Brev til AMNESTY INTERNATIONAL

 

Rubjerg, 2009 06 14

Amnesty International,
Gammeltorv 8
1457 København K

Kæmp for europæisk ytringsfrihed .

Vi læser i dagsmedierne, at Amnesty har påtalt overgreb mod menneskerettighederne bl. a. i Danmark. Men vi søger forgæves på nettet efter påtale, som burde være meget kraftig, af de forfærdelige overgreb mod ytringsfriheden, som er rutine i landene syd for vor grænse.

Vi har før, 29/5 2001, skrevet til kontoret om denne katastrofe, hvilket førte til en brevveksling med Mrs. Elisa De Pieri i London, som vi opfordrede til at ændre organisationens passivitet i dette alvorlige spørgsmål. Det sluttede ved at fruen ikke besvarede vort sidste brev.

Hvis hun har forsøgt, at imødekomme vor opfordring, har det åbenbart ikke båret frugt, for overgrebene er i dag værre end nogen sinde, og Amnesty undlader stadig at omtale de middelalderlige love og retssager, som rammer stadig flere selvstændigt tænkende, både mindre kendte og verdenskendte.

10. juni i år havde vi en behagelig samtale med en herre på kontoret. Han forklarede, at Amnesty har valgt kun at gå ud til offentligheden, når der foreligger lokale rapporter om overgreb. Det forklarer, hvorfor kontoret ikke påtaler de grove overtrædelser, for lovene i de pågældende lande er så rigurøse, at hvem som helst, altså også medlemmer af Amnesty, bliver sendt i fængsel, hvis de nævner de af de herskende uønskede oplysninger .

Det betyder, at vi, der bor i lande, hvor de middelalderlige love endnu ikke er gennemtvunget, på hele Europas vegne, bør fremføre de kraftigst mulige krav om, at de undertrykkende lande ophæver de urimelige love og frigiver alle samvittighedsfanger.

De kan sikkert i Deres arkiver finde vor korrespondance med Deres kontor og Londoncentralen. Men det er let at finde den på følgende netadresse, hvor De også kan læse om vore breve til EU-kommissionen og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder i Wien, som belyser, hvordan den ulykkelige situation er opstået. Her kan De læse flere navne på berømte forfulgte, om hvilke man naturligvis kan orientere sig på google og uafhængige netadresser.

Vor netadresse er : www.samisdat.dk - slå op i menuen på 2001 2002 :

Togter gennem mediespærren : Efterforskninger : C : Amnesty International.

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
DK 9480 Løkken
Tlf. : 98 99 65 74

SAMISDAT 7 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU