VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

En konference om ytringsfrihed

 

Rubjerg, 12. maj 2009

Til arrangørerne af konference om ytringsfrihed

 

Kampen om ytringsfrihed

Det diskuteres i aviserne, om Geert Wilders skal indbydes til konference om ytringsfriheden. Naturligvis skal han have lov at deltage.

Men langt vigtigere er det, at konferencen åbner plads til kritikerne af Vestens to store sorte informationshuller: holocaustmytologien og 911-fablerne.

Desværre er mange af de største navne i fængsel:

Nogle navnkundige samvittighedsfanger :

Ernst Zündel sendte i Canada Richard Verralls bog ”Did Six Million Really Die ?” rundt til politikere og medier. For dette blev han anklaget for at udsprede løgn. Det lykkedes ham at sende forskere til Auschwitz, hvor de undersøgte påståede gaskamre og krematorier. Det blev klart, at de umuligt, kan have fungeret på den måde, som myterne har påstået, da det er i strid med elementære kemiske og fysiske love. Zündel vandt appelsagen, hvilket førte til. at mindetavlerne i Auschwitz måtte tekstes om. Alligevel blev han på yderst tvivlsomt grundlag arresteret i USA, hvor han boede med sin kone Ingrid Rimland. Han blev udleveret til Canada, der efter en tid udleverede ham til Tyskland, hvor der er fængsel for at sige sandheden om disse emner.. Da hans forsvarere heller ikke måtte sige sandheden, blev han dømt og sidder nu i fængsel.

Teknikeren Fred Leuchter var et vigtigt vidne under Zündel-retssagen. Han mistede sit arbejde og blev siden forfulgt på alle måder .

Diplomkemikeren Germar Rudolf udførte egen forskning og skrev værdifulde bøger om ”holocaust”. Han blev tvunget i eksil, hvor han udgav oplysende tidsskrifter, senest ”Vierteljahreshefte Für Freie Geschichtsforschung” , som, efter at han er udleveret til Tyskland, føres videre ved den amerikanske professor Arthur Butz , der skrev det skelsættende værk ”The Hoax of the Twentieth Century”, Rudolf kan ikke forsvare sig selv eller forsvares af andre med at sandheden i hans værker er uangribelig, for denne sandhed er forbudt i Tysklands og flere andre landes love. Han blev derfor dømt og sidder nu i fængsel.

Juristen Sylvia Stolz var i Tyskland forsvarer for Ernst Zündel, men måtte på grund af førnævnte love ikke henvise til, at han havde sagt sandheden. Da hun gjorde det alligevel, blev hun udvist af ”retssalen” og er nu selv anklaget og dømt.

Forfatterinden Ursula Haverbeck fik en for hende tung bøde for støtte til historiske revisionister. Hun appellerede og fremførte nu et utraditionelt forsvar så fremragende, at man opgav at føre sagen igennem, En medvirkende årsag er sandsynligvis, at en kendt redaktør havde fremført lignende synspunkter uden at blive anklaget.

Alligevel fortsætter forfølgelserne : Den 73-årige jurist og frihedskæmper Horst Mahler er idømt 12 års fængsel, altså så godt som livstid.

Digteren, journalisten, forfatteren og historikeren Gerd Honsik har levet i eksil i Spanien, men er nu udleveret til Østrig og idømt 12 års fængsel for at være ærlig.

Følgende kendere af holocaust eller oversete kæmpere for ytringsfrihed bør være velkomne til konferencen :

Forfatteren Lars Adelskogh. Dr. phil. Christian Lindtner. Advokat Knud Eriksen. Professor Arthur Butz. Publicisten Willis Carto. Professor Robert Faurisson. Forskeren og skribenten Júrgen Graf. Ursula Haverbeck. Dr. David Duke. Lady Michèle Renouf. Historikeren David Irving

En speciel indbydelse er det naturligt at rette til :

Pioneren Artur Butz, Forfatterinden Ursula Haverbeck på grund af hendes originale og effektive forsvarstale. Willis Carto, der repræsenterer bred orientering i nutidshistorien. Og professor Robert Faurisson, en af revisionismens hovedkræfter. Trods Berufsverbot, drøje bøder og 8 -10 overfald af jødiske aktivister med grusom mishandling, opgiver han ikke urokkelig modstand mod tankekontrol.

Om 911

Danskeren Henrik Melvang var blandt de allerførste, som med sin Unmask Production dokumenterede, at den officielle fremstilling af 911-hændelserne var uholdbar.

Siden vidnede brandmænd om eksplosioner inde i tårnene, og videofilm viste dem udefra.

Danske flyvere, som den meget erfarne P.W. Olsen, har peget på, at de avancerede flyvemanøvrer, som er blevet registreret, umuligt kunne gennemføres af uerfarne folk, men nok fjernstyret af eksperter.

Den manglende indgriben af jagerfly er meget svær at forklare.

Oberst (pensioneret) Donn De Grand-Pré har mundtligt og skriftligt åbent erklæret, at han og hans officerskolleger var sikre på, at 911 blev udført på ordre af ”inside group of Neo-cons.”

Radioværten Alex Jones.interviewede De Grand-Pre og andre 911-kritikere.

Det er nærliggende at invitere disse centrale vidner til konferencen sammen med Niels Harrit, som nu har fremlagt de kemiske beviser for, at nanotermit blev anvendt til at bringe tårnene til så godt som ”frit fald”.

Det fælles ved holocaust- og 911-myterne er, at de skylder deres (alt for) langvarige succes enebeherskelse af medierne, og når grunden nu begynder at skride under dem, skyldes det, at den fri tænkning har fået råderum på internettet. Det er vigtigt at udnytte denne frihed så længe, vi har den.

Vi opfordrer alle retslige og lovgivende myndigheder i europæiske lande til at kæmpe for afskaffelse af de middelalderlige love, der straffer selvstændig tænkning og forskning. Og for frigivelse af de samvittighedsfanger, som er spærret inde på grund af de urimelige love.


SAMISDAT 7 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU