VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Udenrigsministeren og ytringsfriheden

 

Rubjerg, 15. maj 2009

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1402 København K


Udenrigsminister Per Stig Møller

Fjernsynet oplyser i dag, at du har henvendt dig til Letland og påtalt, at du fandt landets beslutning at forbyde bøsseparade forkastelig, som værende i strid med de grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder.

På denne baggrund må man forvente, at du og dit ministerium retter endnu kraftigere kritik mod de europæiske lande, som undertrykker ytringsfriheden ved at håndhæve love, der forbyder saglig omtale af nyere forskning, som afslører fejl og skævheder i propagandafremstillinger fra Anden Verdenskrig..

Med regeringens stærke hyldest til ytringsfriheden må det være på tide, at gøre op med arven efter den forfærdelige og unødvendige (udtrykket Patrick Buchanans) krig, der smadrede Europas kulturbyer og forærede Østeuropa til Stalins tyranni.

De middelalderlige love er krigsherrernes forsvar for egne ugerninger og deres middel til at holde Europa i såvel åndeligt som fysisk slaveri.

Europas bedste tænkere og forskere bliver endnu i dag forfulgt og fænglet eller tvunget i eksil.

Fri bevægelighed er gjort til en illusion for alle, der har selvstændige meninger.

Danmark må reagere som et af de få lande, hvor meningstyranniet endnu ikke er fuldstændigt.gennemtvunget.

Vi kender naturligvis til vanskelighederne, især mediernes afhængighed af de undertrykkende magter.

Men når selv en katolsk biskop Williamsson vover at trodse konformiteten, og når en tysk forfatterinde, Ursula Haverbeck forsvarer sig selv, sit europæiske fædreland og revisionisternes fremragende forskere så storartet, at retssagen mod hende måtte opgives, er det på tide, at Danmark lever op til sine forpligtelser mod det frie ord og den frie forskning..

Vi henviser til vor hjemmeside www.samisdat.dk og andre fri internetadresser og vedføjer en liste over nyttig litteratur.

Vi vedføjer også en oversættelse af Ursula Haverbecks forsvarstale.,

Noam Chomsky skriver: ”If we don´t believe in freedom of expression for people we despise, we don´t believe in it at all.”

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
9480 Løkken


SAMISDAT 7 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU