VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

'Udfordringen'

 

Rubjerg, 18/4 2009

Udfordringen
Postboks 110
60 70 Christiansfeld

 

Der er god brug for skrifter, der forsvarer de værdier, Kristus inspirerede til for totusinde år siden

Derfor læste vi med interesse en række numre af ”Udfordringen”. En tendens skuffede os. Det er naturligt at advare mod Islam, hvis tilhængere i stort tal er strømmet over vore grænser

Men bladet synes kritikløst at støtte agitationen af jødedommen, zionismen, der i flere hundrede år målbevidst har opbygget magt indenfor vore grænser. Og jødedommen er endnu mere fjendtlig mod Jesus end Muhammed var.

Det er vildledende, når der henvises til Det Gamle Testamente, som overvejende er af historisk interesse. Det centrale i Kristi budskab var hans afstandstagen til regeltyranniet, klarest udtalt i hans fordømmelse af de skriftkloges tilhængere, som han kaldte Satans børn .

Denne fordømmelse har gyldighed den dag i dag og er grunden til, at Israel endnu i dag offentligt brænder Det Ny Testamente..

Artiklen om holocaust og nazismens forbrydelser er et led i en intensiv jødisk mediekampagne som skal bortlede opmærksomheden fra Israels grusomme overgreb i Palæstina ved at fremhæve jødernes rolle som uskyldige ofre. Men påstanden, at 6 mio. jøder blev myrdet af nazisterne, er for længe siden dokumenteret at være en urimelighed. Trods to krigserklæringer mod Tyskland 24/3 1933 og igen 6/9 1939 døde næppe mere end et par hundrede tusinde jøder i koncentrationslejrene, og gaskamre blev kun brugt til at befri tøj for de insekter, der spredte de epidemier, som truede især under afslutningen af krigen

Når den katolske præst Williamson tør stå frem og sige sandheden, bør et kristent dansk blad også gøre det.

Læg mærke til, at Sofia Kuperman i bladet 20/11 2008 under sin opvækst var holdt helt uden kendskab til Det Ny Testamente. Rettroende jøder respekterer alene Mosebøgerne og Talmud, hvis hovedbudskab er uforsonlig fjendskab mod alle ikke-jøder..

I Danmark er fremtrædende jøder gået i spidsen for at vort land skal modtage muslimer og give dem statsborgerskab og ret til moskéer og begravelsespladser.

Det er tvært imod, hvad deres venner i Israel praktiserer. Målet er at opløse det kristne danske samfund.

På grund af den jødiske pengeelites store magt i danske medier er nutidshistorien systematisk forfalsket. Det er nødvendigt at kæmpe mod denne forvrængning af vor stræben efter demokrati.

Vi vedføjer et par blade med oplysninger om, hvor man kan hente kendskab til de kendsgerninger, som forties i vore medier.

Læg mærke til, at selv om nogle tror på påstanden om de seks mio. myrdede jøder er det i strid med ytringsfriheden at nægte andre opfattelser ret til at gøre sig gældende.


Marianne Herlufsdatter Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
94 80 Løkken
Tlf. : 98 99 65 74

 

SAMISDAT 7 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU