VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

CEPOS

og

Ytringsfriheden

 

 

Cepos
Landgreven 3
13 01 København K

KÆMP FOR EUROPÆISK YTRINGSFRIHED – !

 

Uden korrekt information er demokrati en illusion.

Det er derfor en katastrofe for dansk og vestlig kultur, at ytringsfriheden i flere af de vigtigste vestlige lande er undertrykt.

Vi opfordrer Dem derfor til at bruge deres indflydelse til at protestere mod de overgreb, som især syd for vore grænser praktiseres mod forskere og iagttagere, der fængsles og forfølges alene for at anvende deres ret til at ytre sig – en ret, som egentlig er en pligt, for personer som er i besiddelse af viden, som er vigtig for borgerne i et demokratisk samfund.

I Tyskland, Østrig, Schweiz og Frankrig fængsles, bødefældes eller fordrives alle, der bringer oplysninger om de løgne og overdrivelser, som de sejrende magter ønskede at fastholde efter 2. Verdenskrig.

For fremover at sikre deres overherredømme har de mægtige propagandacentre gennemdrevet love i de nævnte lande, der befrier dem selv for ethvert ansvar for begåede ugerninger; men belaster de fem lande med skyld for ubeviste påstande, som ikke må bestrides.

I de andre lande er tilsvarende informationsblokade gennemført gennem de dominerende mediers topstyrede ”selvcensur”,

I dag er de bedste hoveder i Europa ramt af de middelalderlige love og retstraditioner.

Vi har skrevet om disse misforhold til EU-kommissionen og til Agenturet for Grundlæggende Rettigheder. Det viser sig, at agenter for informationsblokaden må være manøvreret ind i den ene eller begge disse vigtige organer. Kommissionen erklærer at have overdraget ansvaret til Agenturet, og dette priser som alle andre ytringsfriheden, men lader funktionærer svare, at agenturet ikke har mandat til at kæmpe for den.

Vi har i to breve rettet til direktør Morten Kjærun. sidst 13/3 2009 påpeget at EUkommissionen har overdraget agenturet dette mandat. Det er altså nu over en måned siden.

Dir. Mogens Kjærum har ikke svaret på disse alvorlige henvendelser.

Der kræves altså et meget stærkt pres for at erobre ytringsfrihed og ægte demokrati i Europa.

Vi opfordrer Dem indtrængende til at hjælpe med til denne vigtige proces.

Vi vedføjer kopi af nogle af de vigtigste breve i vor korrespondance i sagen.

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
DK – 94 80 Løkken
Tlf.: 98 99 65 74

SAMISDAT 7 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU