VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

DEMOKRATI NU ! –

INFO- DEMOKRATI -

 

Fjernsynet, radioen, aviserne, selv udbudet af bøger, er redigeret til at sprede udvalgte løgne, der gemmes blandt mylderet af banale, ufarlige nyheder. Derfor opfatter mange det ikke.

Sådan bevares og distribueres propagandaen fra de store kriges bedragericentraler uforandret, årti efter årti.

De vindende krigsherrer fra nittenhundredtallets våbeneventyr bestemmer stadig, hvad medierne udbyder.

Det styres af en mægtig mediemafia, der bestemmer ikke blot, hvad der fremstilles som fakta; men også hvilke holdninger, man kan tillade sig eller har mulighed for åbent at give udtryk for.

Den er så mægtig, at den umærkeligt præger opinionen ved konsekvent kun at tillade følelsesladede tillægsord og invektiver mod besværlige begreber og uligetænkende. De heroiserer og dæmoniserer. Det sidste så effektivt, at personer, bevægelser og idéer, som mafiaen ikke kan lide, altid benævnes med så stor afstandtagende afsky, at få vover at sige dem imod.

Det er dette, som er grunden til, at vestlige stormagter, først passivt, senere aktivt, har støttet århundredets mest brutale diktatur og dets militære erobringer.

I dag fremstår det for tænkende iagttagere som en gåde, at Vestverdenen har forsvaret det sovjetiske diktatur og dets erobringer og oprustninger, indtil det i 1941 var klar til angrebskrig mod Vest med 25.508 kampvogne, 18.700 fly og 5.774.000 soldater.

Det skyldes alene den tyske hærs beslutsomme præventivangreb, at denne enorme angrebsstyrke ikke nåede at rulle frem helt til Atlanterhavet. Og det skyldes Churchill-Roosevelts kortsynethed, at det trods den tyske modstand, fik lov til at okkupere hele Østeuropa.

På grund af de ”sejrende” magters medansvar er disse uhyggelige fakta holdt hemmelige for os, indtil den seneste tid.

Og stadig gennemføres fordrejningen af nutidshistorien konsekvent af danske medier og næsten lige så gennemført af de stormagter, der ønskede og har ansvaret for de hårrejsende krige.

Et opgør med mediernes fordrejninger er sat i gang med ”Journalisternes Sorte Bog”. Den kan læses på www.samisdat.dk. Læs den, kopier den og bring den videre !

Infodemokrater

SAMISDAT 7 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU