VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

 

Vaklen i uvidenheden?

I USA vil man nu føre en Guantanamo-. fange for domstol. Han skal have bekendt, at han planlagde angrebet på World Trade Center. Hvis han tør og kan holde fast ved denne bekendelse, bør det kunne blive en interessant retssag.

* Han bør jo kunne forklare, hvordan han fik de amerikanske jagerfly til at blive på jorden i stedet for at gå til angreb i luften og stoppe de angribende terrorfly ?

* Hvor skaffede han sig nanothermit, og hvordan praktiserede han en kraftig portion ned i kælderen og passende mængder ind i etagerne ovenover ?

* Kan han belyse andre af de hundrede ubesvarede spørgsmål, som er påvist. vedrørende katastrofen ?

Det største spørgsmål er dog om magten vil tillade, at disse ting bliver retsligt belyst. Tusinde arkitekter og ingeniører har skrevet under på kravet om en tilbundsgående undersøgelse af hændelserne med de mange ny kendsgerninger, som siden er bragt for dagen .

Ingrid Rimland, Ernst Zündels kone fortæller i sidste nummer af hendes informationsblad Zundelsite, at Ernst straks efter 9-11 bemærkede det abnorme ved støvskyerne af den utrolige mængde pulveriseret beton. Så fandt han en anonym artikel på netsiden: What Really Happened, der bekræftede hans mistanker. Han kopierede artiklen og sendte eksemplarer til et ret begrænset antal bekendte. Men efterretningstjenesten, holdt naturligvis øje med ham og blev urolig. De vidste jo, at han havde kunnet rejse medieinteresse. Det var bedre at få ham væk hurtigst muligt. En diplomat betroede Ingrid, at dette var den egentlige grund til, at han så pludselig blev arresteret og sendt ud af landet. 9-11 var blevet en endnu varmere kartoffel end holocaustfornægtelse. Den er også lige så svær at holde nede; men for magtfulde kredse gælder det livet, at den holdes der.

Obama har ikke givet efter for kravene om ny undersøgelser. Derfor behøver han ikke at være direkte indblandet i de sære hændelser; men i hans nære omgivelser må nogle måske mange - kende til dem, og de er stærke. Derfor må kampen for sandheden gå videre.

 

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU