VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Infofascismen

vor tids globaldiktatur

(ny udgave af artiklen fra Samisdat 7)

Man forbinder begrebet fascisme med gader domineret af støvletrampende marchkolonner dirigeret af en enevældig diktator.

Idéen var, at andre opfattelser end hans ikke skulle have lov at komme frem. Systemet blomstrede i mellemkrigstidens Italien, som gav det navn.

Aksemagternes nederlag blev også nederlag for den italienske fascisme.

Men idégrundlaget gik bare under jorden. Det havde jo også været enhver anden magthavers drøm.

I dag er fascismen overtaget af medieejerne. Blandt dem har den floreret siden fyrsteregimernes tid; men i dag er den mere mægtig end nogen sinde, samtidigt med, at den er mindre synlig. Den maskerer sig.

I vor tid, hvor bog- og avisudgivelse og trådløse medier er blevet milliardindustrier, ser det ud, som om alle emner, selv de mest ubetydelige, bliver vendt og diskuteret.

Men det er bedrag. Vigtig information sorteres fra eller fordrejes.

Mediefascisterne bestemmer, at kun det, der passer dem, får lov at komme frem i medier med indflydelse.

Det store flertal lægger ikke mærke til det, da debatten er endeløs og tilsyneladende fri. De må tro, at hvis noget holdes uden for, kan det ikke have betydning.

Dette er kernen i infofascismens bedrag.

Den blev grundlagt under de store krige, hvor propagandacentralerne opdagede, hvor enkelt det er, hvis man er autoritær og gentager, at indpode idéer og opfattelser i masserne, hvor usandsynlige de end er.

Oprindelig var det nazismen og Tyskland, som var målet for agenturernes angreb, der samtidigt skulle dække over de herskende landes egne forbrydelser

Det sidste var for magthaverne så vigtigt, at de ikke kunne tænke på at nedlægge apparatet.

Det blev udbygget til redskab for videre magtudvidelse i global skala.

Kampen gælder den økonomiske verdensmagt, herredømmet over industriproduktion og handel.

Den besværligste modstander er nationale forsvar for lokale og regionale interesser. Nationalisme bliver mediernes bagtaleemne nr. 1 og folkeblanding midlet til at opløse nationalstaterne.

Medierne spreder pseudomoralske budskaber, som viderebringes over alt gennem agenter i redaktioner, komitéer og forsamlinger, som har indflydelse.

Hvor effektivt, dette fungerer, ser vi i vort eget land.

Infofascismen er vor tids globaldiktatur.

Man styrer alle meningsdannelser og derigennem politikerne i de formelt demokratiske lande. Man etablerer en hemmelig besættelsessmagt.

Gennem lobbyarbejde i internationale komitéer spreder man de budskaber, der skal kvæle enhver national og personlig selvstændighed. Man dekreterer:

Kulturnivellering: Alle kulturer og alle religioner er lige værdifulde, undtagen én, som er hævet over alle andre,

Og national selvstændighed – undtagen én – er mere afskyelig end nogen anden – særlig afskyelig er national socialisme.

Derfor skal alle grænser åbnes og alle indvandrere integreres.

Alle retsregler, som i virkeligheden føres frem af infofascismens førere langt borte fra os i EU, Nato og kontorer under FN, skal respekteres og overtrædelser strengt straffes.

På den måde bliver vi berøvet den mest nødvendige information og indflydelse i vore grundlæggende rettigheder.

Til yderligere desinformation opretter EU-kommissionen et kostbart kontor: ”Agenturet for Grundlæggende Rettigheder” i Wien, Østrig, og et andet: ”Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed” i Bruxelles i Belgien,

Begge kontorer forsikrer, at de hylder det europæiske charter for menneskerettigheder, som vi 10. september 2009 mindede dem om.

Den nøjagtige ordlyd er gengivet her

Det er indlysende, at disse klare udfæstelser ikke kan afvises med henvisning til en eller anden form for ”raison d´etat.” Kan de det, kan en hvilken som helst overtrædelse hvor som helst på kloden fra 1700-tallet til i dag forsvares.

Trods dette har en række lande, presset af infofascisternes transnationale lobby, indført middelalderlige love, der idømmer hårde straffe for at bringe oplysninger om historiske og nutidige hændelser, som infofascisterne ønsker mørklagt.

Forsvar for afvigende tænkere er gjort umulig under de gældende ”retssystemer”, da forsvarere, der henviser til dokumenterede fakta, som er uønskede, også fængsles, og fremragende forskere, publicister og jurister sidder fængslet eller er i eksil.

Vi har overfor begge kontorer påpeget disse hårrejsende middelalderlige forhold og indtrængende opfordret dem til at protestere overfor de ansvarlige myndigheder. De har svaret undvigende og usammenhængende og til sidst simpelt hen opgivet at svare. Det viser sig, at de begge er kontrolleret af agenter for mediefascismen. Hele korrespondancen kan læses her

Og nu viser det sig, at kontorernes hjemsteder: Østrig og Belgien hører til de lande, hvor de middelalderlige love er indført. Det er da ikke så mærkeligt, at deres medarbejdere ikke tør forsvare ytringsfriheden. De risikerer selv at blive straffet.

Infofascismen holder Vesten og dermed hele verden i et jerngreb.

Det er mod dette lumsksnedige diktatur frihedskampen med alle kræfter må rettes.

Infodemokrater

www.samisdat.dk

 

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU