VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Globaldiktaturet

Et af dens vigtigste mål er at opløse sammenhængen i nationalstaterne. Derfor angribes alle nationale værdier undtagen sportspræstationer, der betragtes som nødvendige i gladiatorunderholdningen, og derfor regnes for betydningsløse, hvad de jo også næsten er.

Men et vigtigt våben til at opløse nationalstaterne indefra er gennem meningsagenter at udbrede moralske idiotier.

Et vigtigt sådan er at gøre begrebet integration helligt. Alle mennesker i et samfund skal integreres, uanset, hvad de vil, og hvordan de er kommet ind. Med denne påstand er det lykkedes at få vore politikere til ganske stille at indsluse et stort antal indvandrere, som er opvokset i kulturer meget fjernt fra Danmark. Det hed sig, at vi måtte have arbejdskraft; men for en del var det mere sociale goder, der tiltrak dem, og for en del var det simpelt hen en chance for med demokratiets værktøj at erobre land for egne idéer, som ikke var demokratiske.

I dag er det næsten ufatteligt, at vore politikere årti efter årti har ladet denne trafik fortsætte og har tildelt statsborgerskab til alle, der tilegnede sig minimalt kendskab til dansk. Selv ”Dansk” Folkeparti har år efter år godkendt denne praksis. Partiet er gennem sin åbenlyse tilslutning til zionismen (klart udtalt ved Søren Espersen) tilhænger af muslimsk indflydelse så langt Islams idéer og ceremoniel minder om jødiske. Det gælder kravet om egne templer og begravelsespladser og respekt for middelalderlige ceremonier.

Trods sådanne indvandrergruppers voldelige protester mod det danske samfund er politikerne ikke til at råbe op. De er indoktrineret af medierne, og det stikord, de har fået indprentet, er integration . Man skal integrere fjenderne af vort samfund, ikke udvise dem, og ikke afvise dem ved grænserne, for grænser er tabu. Det er sådan man opløser vort samfund og for resten andre vesteuropæiske civilisationer indefra .

Integration

Toppunktet af tåbelighed : Bevidst at stræbe efter integration af fjender af dansk natur og dansk, nordisk, vestlig kultur.

Infodemokrater

www.samisdat.dk

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU