VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Europæiske værdier

Tekst TV, DR1 skriver lørdag den 9. januar 2010 : EU bør få et Værdi-Direktorat

Det skal være meget bedre til at markere sine grænser for resten af verden, når det drejer sig om angreb på demokrati, ytringsfrihed og menneskerettigheder, mener regeringen og foreslår et ”Direktorat for globale værdier og en særlig repræsentant for disse værdier”, skriver Kristeligt Dagblad.

”Jeg har altid været lidt utilfreds med at EU står nede på mållinjen og prøver at sparke bolden væk, i stedet for at stå oppe på den anden banehalvdel, hvor man scorer målene”, siger udenrigsminister Per Stig Møller.

Fjernsynet tilføjer : Vi kan lære af de islamiske lande, siger han. Ja, af dem burde han kunne lære en mere kritisk holdning til Israels overtrædelser af de værdier, direktoratet skal kæmpe for. Af Irans præsident kan han lære at tænke og udtrykke sig mere klart.

Men skal direktoratet hjælpe Europa til at genvinde ry for frihed, humanitet og demokrati, er der en del mere, der må gøres. Så må sandhed og retfærdighed igen blive kendetegnet for det bedste i europæisk kultur .

Så må der endelig gøres op med de fordrejninger af verdenshistorien, som propagandacentralerne spredte under og efter de store krige. ”Den unødvendige krig”: Den Anden Verdenskrig forårsagede grænseløse menneskelige og kulturelle tab og bragte Østeuropa under Stalins tyranni, som først brød endeligt sammen efter et halvt hundrede år.

Den mest varige sejrherre viste sig at blive zionismen, som erobrede et helt nyt land og mægtig våbenmagt. Baggrunden for denne magt er elitens finansielle og mediale herredømme i europæiske lande og er blevet en alvorlig belastning for europæisk kultur.

 

Vi skrev:

Rubjerg, 14. januar 2010
Danmarks Regering
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K

Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen

Vedrørende Værdi-Direktorat, som skal arbejde for global anerkendelse af europæisk demokrati, ytringsfrihed og menneskerettigheder.

Hvis dette mål skal vinde fremgang må Danmark og EU gøre en kraftfuld indsats for forbedret almen og korrekt information af borgerne uden hvilken demokrati er en illusion .

Det gælder især på følgende områder:

A. En kritisk revision af nutidshistorien og samtidens begivenheder.
B. Indsats mod undertrykkelsen af ytrings- forsknings- og bevægelsesfriheden i Europa.
C, Kritisk vurdering af Israels politik i Palæstina og Mellemøsten.
D. Kritisk vurdering av hændelserne omkring attentatet på World Trade Center.

A: Etablissementets og mediernes historiefremstilling er stadig så godt som uforandret den, som blev arrangeret af propagandacentralerne hos de sejrende magter.

I et brev til undervisningsministeriet har vi peget på afgørende skævheder i officiel historieskrivning, Brevet kan læses i ”Journalisternes Sorte Bog i www.samisdat.dk. Vi kan ikke se, at ministeren har taget de nødvendige konsekvenser. Det må da blive en af direktoratets vigtigste opgaver at bringe vor historieskrivning i overensstemmelse med konstaterbare fakta.

Centralt er, at anerkende de fremstående revisionistiske forskere, som har påvist, at ansvaret for de grufulde krige er en helt anden, end den officielle historieskrivning anviser. Stalins sovjetiske tyranni var langt værre end vestlige historikere ville erkende, og overdragelsen af Østeuropa til ham er en ufattelig kynisk dumhed og forbundet med krigsforbrydelser, som aldrig er blevet retsforfulgt.

Et opgør er nødvendigt med den zionistiske propagandas hovednummer: holocaustteologien, som er påtvunget en række europæiske stater, hvis ytrings- og forskningsfrihed dermed er undertrykt, og hvorved rejser er gjort risikable for selvstændigt tænkende.

B: Vi har skrevet om disse centrale spørgsmål til EU-kommissionen, til Agenturet for Grundlæggende Rettigheder i Wien og til Generaldirektoratet For Retfærdighed, Frihed Og Sikkerhed i Bruxelles.

Det viste sig, at de bestemmelser, der forbyder ytrings- og forskningsfrihed på uoverskuelig vis er indplantet i EU-traktaten. Denne traktat må altså ændres til respekt for menneskerettighederne, eller lande, der vil respektere konventionerne, må holde sig uden for EU. Regeringen kan læse hele den afslørende korrespondance på www.samisdat.dk .

Det må være vor regerings vigtigste opgave, at genskabe respekten for europæisk ytrings- og forskningsfrihed. Vi ser frem til at høre, hvad De agter at gøre.

En ufattelig skamplet på Europa er de mange ikke-voldelige fri tænkere og forskere, som er fængslet eller er tvunget i eksil eller har mistet deres job og er idømt urimelige bøder. Hvis Danmark vil gælde for en retsstat, må regeringen agere kraftigt mod dette.

C: En mere afbalanceret holdning til problemerne i MØ kan heller ikke udskydes længere. Israels overtrædelser af internationale konventioner og menneskerettigheder må påtales langt skarpere. Angrebene pü Irans kernekraftpolitik er mærkelige, når der ikke rettes kritik mod Israel, der – skønt beskyttet af USA - allerede har udviklet et kernevåbenarsenal, med hvilket det truer ikke blot MØ, men det meste af Europa.

D: Europæiske – deriblandt danske – og amerikanske fri tænkere og forskere har afsløret påfaldende mangler og skævheder i de officielle beretninger om hændelserne ved angrebene på World Trade Center. Mange spor peger på medvirken af hemmelige tjenester, deriblandt Israels.

Hændelsen er blevet brugt til at starte 2½ krig og true med endnu én. Den bør derfor vurderes med kritisk omhu. På amerikanske netsider og i bøger og skrifter som American Free Press bringes de vigtigste fakta, som alle bør gives kendskab ti l.

Med de bedste ønsker om fremgang for dansk og europæisk kultur – ikke mindst klassiske europæiske retsidealer.

Signeret:

Marianne Herlufsdatter Lars Thirslund

Infodemokraterne

www.samisdat.dk

Vedlagt:
Kopi af vort brev 10/9 2008 til Europa-Kommissionen og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder
Vort brev 10/9 2009 til EU-kommissionen, Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed
Vort brev 17/10 2009 til EU-kommissionen, Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed
Brev til os 16/11 2009 fra EU-kommissionen, Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed
Vort brev 20/11 2009 til EU-kommissionen, Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed
Liste med nogle dokumenter, man bør kende
Brochure for ugeavisen American Free Press
Brochurer for tidsskriftet The Barnes Review, der virker for at bringe historieskrivningen så nær som muligt i overensstemmelse med konstaterbare fakta.

* * * *

 

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU