VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 


Antisemitisme

Marianne blev angrebet for antisemitisme, fordi hun oplyste, hvad der står i Mosebøgerne. Siden har vi ikke kunnet tage begrebet alvorligt. Men det udstrøs så flittigt uden begrundelse, at man er nødt til ind imellem at tage stilling til det.

Collins Piper, der så skarpt gør zionisteliten ansvarlig for jødiske intriger, overgreb og brutalitet, henviser til tekster i Talmud, af hvilke han citerer karakteristiske eksempler. Vi bragte i vor vejledning under Talmud de samme, med flere, brudstykker på dansk. Han tilføjer flere stærke eksempler og konkluderer, at Talmud og Mosebøgerne er grundlaget for zionistelitens verdensbillede, i hvilket jøderne er Guds udvalgte folk, og de selv som ledere er forpligtet til skrupelløst at føre folket til magt og rigdom.

Medens jøderne i forskellige lande, hvor det var opportunt, forretningsmæssigt har tilpasset sig forskellige samfundstraditioner, er det, der tværs over alle grænser binder dem sammen, deres internationale ideologi.

Naturligvis er der jøder, der ikke underkaster sig dette diktatur. Nogle af de bedste dokumenter, som advarer mod det hemmelige tyranni, er skrevet af jøder, men samfundet som helhed styres suverænt af de overvejende zionistiske verdensherskere.

Man bør ikke lade sig forskrække af mediernes vulgære skældsord : antisemitisme, racisme, nationalisme, nazisme.

 

Kampen for sandhed går videre, og den er det eneste, der bør respekteres

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU