VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Befriende litteratur

I Europa sidder de bedst begavede iagttagere og tænkere i fængsel eller er tvunget i eksil.

I Amerika udkommer fri aviser og tidsskrifter og forlag udsender de allerbedste bøger som diskuteres åbent i radio og TV.

Vi har bragt en liste over dokumenter, som man må kende til, hvis man vil forstå, hvad der foregår med os og omkring os.

Vi må nu pege på en række fremragende bøger udsendt af amerikanske forlag, især:

American Free Press  
645 Pensylvania Avenue SE, Suite 100
Washington, D.C. 20003

The Barnes Review
P.O. Box  15877
Washington, D.C  20003

 

Final Judgment Michael Collins Piper Om mordet på John. F. Kennedy og hvordan Israel skaffede sig kernevåben.

THE GOLEM, Israel's nuclear bomb is forcing America down the road to GLOBAL ARMAGEDDON ! Af Michael Collins Piper

Dirty Secrets ved Victor Thorn & Lisa Guliani om Collins Pipers skrifter med deres afsløringer af “Crime, conspiracy, & cover-up during the 20 century.”

The High Priest Of War. Michael Collins Piper. Om magteliten, der arrangerer krig efter krig.

The New Jerusalem. Michael Collins Piper. Om jødernes specielle talent for at samle velstand og magt under ny himmelstrøg og om etableringen af deres nuværende magtposition i USA.

The New Babylon Michael Collins Piper om Rothschild-imperiet, hvis magt blev bygget op i Europa , men udvidede sin indflydelse i alle retninger og naturligvis til USA, der blev som det ny Babylon.

Hern bringes de dristigste redegørelser for de mest magtfulde forbrydersyndikater og for de mægtige jødiske familier, der kontrollerer USA.

Auschwitz the Final Count ved Willis A. Carto

AUSCHWITZ. The end af a legend af Carlo Mattogno.
INSTITUIE FOR HISTORICAL REVIEW, 1994 .

The Myth of the 6 million Examining Nazi Extermination Plot David L Hoggans klassiske værk

9-11 EVIL Victor Thorn på hans eget forlag med det rammende navn: Sisyphus Press. Den mest ligefremme bog om hvem der stod bag 9-11-katastrofen.. Om dansende israelske mossad-agenter i arabertøj og andre skurkestreger af mossad og CIA.

Et citat fra bogen : Osama bin Laden's oprindelige erklæring efter 9-11, som blev offentliggjort af BBC :

”Jeg var ikke indblandet i 11. septemberangrebene i USA, og jeg havde ikke kendskab til angrebene. Der findes en regering indenfor en regering indenfor De Forenede Stater .”

Han fortsatte : ”Det er denne hemmelige regering, man må spørge, hvem der udførte angrebene. Det amerikanske system er totalt under kontrol af jøderne, hvis første prioritet er Israel, ikke De Forenede Stater.”

Die Juden in der Sovjetunion. Zweihundert Jahre zusammen. Alexander Solsjenitsyn.

Tidsskrifter:

Journal of Historical Review har orienteret om alle revisionisternes opdagelser og om de regelmæssige konferencer, der er afholdt. Er nu bukket under i konkurrencen med The Barnes Review og Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung , men kan kontaktes på nettet, www.ihr.org og dens årgange kan lånes og erhverves. Læs f.eks. om krigen Tyskland-Sovjet i årgang 96 og 97 nr. 6 og 98 nr 4 og 99 nr 3.

The Barnes Review bringer bredere nyheder og historiske fakta, men især om verdenskrigene og det, der fulgte. Ordner konferencer og tilbyder værdifuld litteratur.

Websider :

På dansk:
www.samisdat.dk Her kan man finde fakta og.henvisninger til flere nyttige bøger:
g www.holocaust.nu Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning
www.mosaisk.com Oplysning om jødernes rolle i samfundet
www.thedodo.info Dronten, advokat Knud Bjeld Eriksens internettidsskrift for bevarelse af danskerne, Danmark og Vesten - i frihed.
www.balder.org 'Balder'- up-to-date nyheder af væsentlig betydning for danskerne. Også internation ale artikler.
www.controversyofzion.info - 'Kontroversen om Zion' - bringer oversættelser til bl.a. dansk af Douglas Reed's banebrydende analyse
www.patriot.dk
særligt om historisk revisionisme og racebegrebet.

 

SAMISDAT 8 - Indhold

SAMISDAT HOVEDMENU